Bolívia: Plataforma d'Atenció Integral als Pacients amb Chagas

Bolívia: Plataforma d'Atenció Integral als Pacients amb Chagas

Foto: Andalu Vila San Juan

La malaltia de Chagas és una de les principals malalties oblidades, endèmica al continent americà, i afecta amb intensitat especial Bolívia. ISGlobal, en col·laboració amb el Ministerio de Salud de Bolívia i el Programa Nacional de Chagas, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, l'Hospital Viedma i l'ONG CEADES (una entitat boliviana que realitza activitats de prevenció a nivell comunitari), a través del projecte d'Enfortiment del Programa Nacional de Control de Chagas per al maneig integral de la malaltia a Bolívia, finançat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), sostenen les següents línies d'acció:

  • El desenvolupament de protocols de recerca a una pataforma científica, en la qual destaquen un assaig clínic per un nou fàrmac en col·laboració amb Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) i el desenvolupament de noves eines pel diagnòstic i el tractament de la malaltia de Chagas
  • Plataforma d'atenció integral als pacients amb Chagas, destinada a proporcionar atenciór sanitària integral (prevenció, diagnòstic i tractament) a les principals ciutats de les zones endèmiques de Bolívia i també a les zones rurals a pacients crònics adults amb malatia de Chagas, a través del sistema nacional de salut.
  • La formació de professionals de la salut en diagnòstic, tractament i gestió de la malaltia de Chagas.
    D'altra banda, des d'ISGlobal s'ha impulsat la creació de la xarxa iberoamericana NHEPACHA ("Noves Eines per al Diagnòstic i l'Avaluació del Pacient amb. Malaltia de Chagas"), dedicada a accelerar el desenvolupament de noves eines de diagnòstic i tractament de la malaltia de Chagas.

Programa de recerca relacionat: