Publicador de continguts

Virus emergents

Les malalties virals emergents i reemergents han incrementat en número i extensió geogràfica en les últimes dècades. Exemples són la pandèmia actual de COVID-19, les epidèmies recents de chikingunya, ébola i zika, així com l'emergència de dengue i altres virus transmesos per vectors artròpodes en àrees no endèmiques.

Les principals línies de recerca inclouen:

  • Avaluació de mètodes moleculars i serològics per a diagnosticar infeccions per virus emergents
  • Caracterització filogenètica de dengue i altres arbovirus
  • Vigilància de malalties causades per virus emergents en regions endèmiques i no endèmiques
  • Presentació clínica, profilaxi i tractament de COVID-19

Our Team

Nuestro equipo

Veure més

Projectes

Dona embarassada

COVID-PREG

Eficacia de hidroxicloroquina en la prevención de la infección por SARS-CoV-2 y de la gravedad de la enfermedad de COVID-19 durante el embarazo

Estetoscopi

CORSAIR

Severe respiratory failure in COVID-19: clinical, biological and imaging risk factors

serocov1 - Cristina Castellana

SeroCov-1

A hospital-based seroprevalence study of SARS-CoV-2. Immunological dynamics within one-year period