Recerca

Una sèrie d'articles aborda com obtenir millor informació sobre les causes de mort per a prevenir morts prematures

La MITS Alliance, de la que ISGlobal forma part, signa aquesta col·lecció d'articles que es presenta com un suplement especial de la revista Clinical Infectious Diseases

15.12.2021
autopsia, mort

La MITS Surveillance Alliance (Aliança de diferents projectes de vigilància de mortalitat que tenen com a denominador comú l'ús de mètodes mínimament invasius per a l'estudi de causes de mort) acaba de publicar una sèrie d'articles en la revista Clinical Infectious Diseases centrats en la tècnica de l'autòpsia mínimament invasiva, una eina desenvolupada per ISGlobal per a determinar les causes de mort que té una precisió i fiabilitat comparables a les de l'autòpsia completa. Personal investigador d’ISGlobal ha supervisat i editat aquest suplement especial, al qual han contribuït més de 189 persones que formen part de l'Aliança, representant a 18 països.

L'autòpsia mínimament invasiva o MITS (per les seves sigles en anglès) és una tècnica que consisteix a prendre mostres de teixits de diferents òrgans amb l'ajuda d'agulles fines i analitzar aquests teixits per a determinar amb una gran precisió les causes de mort. A diferència de l'autòpsia completa, la MITS pot ser realitzada per tècnics específicament formats i en entorns amb una infraestructura limitada, per la qual cosa resulta particularment útil en països d'escassos recursos o regions on les autòpsies completes no es realitzen de manera rutinària o són difícils de dur a terme i poc acceptables. Aquesta tècnica va ser desenvolupada a través dels projectes CaDMIA i CaDMIA-plus i també és la base sobre la qual se sustenta CHAMPS, la xarxa global de vigilància i prevenció de mortalitat infantil.

Els articles que formen part d'aquesta sèrie descriuen el rol que ha jugat la tècnica de l'autòpsia mínimament invasiva en l'expansió de la vigilància de la mortalitat, i subratllen els avanços que han permès millorar la tècnica, així com el desenvolupament de capacitats i les lliçons apreses de projectes implementats a petita escala. El suplement també documenta el paper de la tècnica en camps de recerca relacionats, inclòs el de la COVID-19 i el seu potencial per a la recerca de brots de malalties infeccioses.

Els investigadors d’ISGlobal Natalia Rakislova i Quique Bassat lideren tres dels articles de la sèrie i són coautors en diversos més. “Aquest suplement destaca la tracció que els mètodes post-mortem desenvolupats inicialment per ISGlobal estan tenint a nivell global, així com la creixent utilització d'aquests per a dur a terme una recerca més precisa i exacta de les causes de mort que es poden prevenir”, afirma Bassat. Tanmateix, Rakislova ha declarat que “tècniques com l'autòpsia mínimament invasiva poden ser de gran utilitat per a la recerca de causes de mort en el context de brots epidèmics on la realització d'autòpsies convencionals podria ser massa arriscat”.

Per la seva banda, Norman Goco, analista sènior de salut pública de  RTI International destaca que "la pandèmia de COVID-19 ha posat en relleu una vegada més la importància de tenir informació precisa sobre les causes de mort per a desenvolupar respostes efectives que redueixin la mortalitat”.

La MITS Surveillance Alliance és un consorci finançat per la Fundació Bill i Melinda Gates com a part del seu treball per a desenvolupar intervencions de salut als països més desfavorits. Està coordinada per RTI International i inclou a l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units i la xarxa global de vigilància i prevenció de mortalitat infantil CHAMPS, dirigida per la Universitat d’Emory.

Referència

Minimally Invasive Tissue Sampling (MITS): Accurate Cause of Death Attribution and Surveillance in Low-Resource SettingsClinical Infectious Diseases, Volume 73, Issue Supplement_5, 15 December 2021.