Publicador de continguts

Salut materna, infantil i reproductiva, Resistència antimicrobiana

CaDMIA

Validació de l'Autòpsia Mínimament Invasiva (AMI) com a eina per a la investigació de les causes de mortalitat en països en desenvolupament

La comunitat mundial de la salut global encara no ha resolt adequadament la forma d'estimar amb precisió les causes de mort més importants a nivell mundial.

L'Autòpsia Completa (AC), la metodologia estàndard actual per informar sobre la causa de la mort, poden resultar complicades a les zones rurals dels països en desenvolupament, no només pels coneixements tècnics necessaris, sinó també perquè en alguns casos pot haver-hi problemes amb l'acceptació cultural i / o religiosa que influeixin negativament en el consentiment.

En els últims anys s'ha desenvolupat la tècnica Autòpsia Mínimament Invasiva (AMI) per validar nous enfocaments que podrien substituir a les AC usant una metodologia de mostreig patològic més acceptable, selectiva i menys invasiva. L'AMI inclou l'ús de tècniques d'imatge i el rendiment de biòpsies de diagnòstic específiques.

La confirmació que l'AMI és una eina acceptable, factible, vàlida i confiable per informar sobre la causa de la mort seria un assoliment important per a la salut pública que permetria una vigilància més consistent de les malalties amb major càrrega de mortalitat i, en conseqüència, una millor planificació de la salut i una priorització dels recursos millor dirigida.

El projecte CaDMIA té com a objectiu dissenyar i avaluar eines d'AMI per a la investigació de les causes infeccioses de mort, i per avaluar l'acceptabilitat i la viabilitat de l'ús d'aquestes eines en diferents contextos culturals, religiosos i geogràfics.

Més informació

Comment sobre CaDMIA a The Lancet Global Health

Publicacions relacionades

Our Team

Equip ISGlobal

null