Publicador de continguts

Recerca, Eliminació de la malària

Una iniciativa per eliminar la malària al sud de Moçambic es tradueix en una millora de l’assistència i el rendiment escolars

La reducció dels casos de malària va comportar més presència i millors notes dels nens i nenes a les escoles del districte on es va intervenir

27.01.2022
Foto: Andalu Vila San Juan

Falta evidència sobre la relació entre la malària i els resultats escolars a països com Moçambic, on els baixos resultats escolars son conseqüència de molts factors. Aquesta evidència és molt important ja que els resultats escolars són indicadors clau del creixement econòmic a un país. Ara un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha comprovat que una intervenció per eliminar la malària al sud de Moçambic es va traduir en una major assistència a les escoles del districte en què es va intervenir, així com en unes millors qualificacions escolars.

Malgrat els avenços substancials assolits en la dècada passada, la malària continua constituint una de les primeres causes de mort i malaltia a l’Àfrica, on es registren el 94% dels casos mundials de malària, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut. La població infantil es la que corre més risc de contraure-la i la que sosté la major càrrega de la malaltia.

Al districte de Magude (sud de Moçambic) va començar el 2015 una intervenció d’eliminació de la malària emmarcada en el programa de l’Aliança Moçambiquesa per a l’Eliminació de la Malària (MALTEM), que va aconseguir el primer any abaixar els casos de forma notòria. L’estudi coordinat per ISGlobal i ara publicat a la revista Economics & Human Biology va avaluar indicadors més enllà dels de salut per investigar si la reducció de la incidència de malària al districte havia repercutit també en una millora dels indicadors escolars (absentisme i notes). Les dades del districte d’intervenció (Magude) es van comparar amb les d’un districte veí (Manhiça), de característiques sòcio-econòmiques i epidemiològiques semblants. Usant informació dels registres escolars, es van recollir tant dades sobre l’assistència com les notes d’un total de 9.848 estudiants d’entre 6 i 12 anys de nou escoles primàries diferents (quatre al districte d’intervenció i cinc al districte de control).

“Els resultats van mostrar que la iniciativa d’eliminació va conduir a un descens del 28% en l’absentisme escolar i a un increment del 2% en les notes mitjanes”, explica Laia Cirera, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l’estudi. “Aquestes troballes aporten evidència de l’impacte negatiu que té la malària més enllà de la salut, en indicadors clau per al desenvolupament de les societats, com és ara l’educació, i evidencia els beneficis econòmics que suposa eliminar-la”, agrega.

Pel que fa a l’efecte en les qualificacions escolars, les investigadores i els investigadors de l’estudi, entre els quals es troba Francisco Saúte, director general del Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM), apunten que, en tenir més salut, els nens i les nenes poden passar més temps a l’escola i adquirir-hi més coneixements. A més, també millora la capacitat d’assimilar i retenir aquests coneixements.

“Una cosa interessant de la recerca”, afegeix Elisa Sicuri, cap del Grup d’Economia de la Salut d’ISGlobal i última autora de l’estudi, “és que demostra que la iniciativa d’eliminació de la malària té un impacte independent i significatiu tant en l’assistència com en els resultats dels alumnes, però a més que aquesta assistència escolar contribueix als millors resultats.”

Referència

Laia Cirera, Judit Vall Castelló, Joe Brew, Francisco Saúte, Elisa Sicuri. The impact of a malaria elimination initiative on school outcomes: Evidence from Southern Mozambique. Economics & Human Biology. Volume 44, 2022, 101100. https://doi.org/10.1016/j.ehb.2021.101100.