Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

Un protocol desenvolupat per ISGlobal inspira la major xarxa de vigilància de salut infantil global

La xarxa utilitzarà la tècnica de l'autòpsia mínimament invasiva i serà finançada per la Fundació Bill i Melinda Gates

18.05.2015
Foto: Andalu Vila San Juan

La Fundació Bill i Melinda Gates va anunciar durant la seva reunió de socis a Seattle (Estats Units) que aportarà 75 milions de dòlars a una iniciativa que té com a objectiu entendre millor com, on i per què emmalalteixen i moren els nens als països més pobres. La xarxa de vigilància de salut i mortalitat infantil CHAMPS (Child Health and Mortality Prevention Surveillance) formarà equips de vigilància perquè utilitzin un mètode d'obtenció de mostres post-mortem basat en les tècniques d'autòpsia mínimament invasiva. Aquest mètode, que permet determinar la causa de mort amb una precisió similar a la de l'autòpsia completa però sent molt menys invasiu, es basa en un protocol que investigadors d'ISGlobal han desenvolupat durant els últims anys en el marc del projecte CaDMIA, també finançat per la Fundació Gates. Aquesta nova metodologia, de la qual també han avaluat l'acceptabilitat teòrica per part de les comunitats on podria ser implementada, es basa en la presa de biòpsies de diferents òrgans vitals per analitzar-les en el laboratori i determinar les causes de mort.

Als països en desenvolupament, una proporció important de les persones, i particularment dels nens, moren sense rebre cures mèdiques, sent difícil per tant establir la causa d'aquestes morts. Això limita la priorització d'estratègies de salut eficaces i l'avaluació del seu impacte. "Establir nous mètodes diagnòstics fiables per saber de què moren les persones, i els nens en particular, és fonamental per a realitzar una vigilància més consistent de les malalties amb major càrrega de mortalitat i planificar millor els recursos destinats a salut", afirma el Dr. Quique Bassat, investigador principal del projecte CaDMIA.

El projecte CHAMPS, que tindrà una durada de 20 anys, estarà coordinat per l'Institut de Salut Global de Emory i el Centre de Control de Malalties (CDC) dels Estats Units, i comptarà amb la col·laboració d'ISGlobal. Tot i que a llarg termini la xarxa de vigilància espera expandir-se a uns 25 països de l'Àsia i l'Àfrica, inicialment participaran sis centres, entre els quals es troben el Centre d'Investigació en Salut de Manhiça (CISM) i l'Hospital Central de Maputo, a Moçambic. Per al Dr. Jaume Ordi, patòleg principal de l'estudi, "aquesta tècnica pot significar una veritable revolució diagnòstica en aquells llocs on, per desgràcia, les limitacions diagnòstiques són més habituals, permetent així una correcta identificació de la causa de la mort".

Aquest projecte de vigilància, inicialment restringit a la població pediàtrica, podria ampliar-se en un futur a altres poblacions vulnerables. Per a la Dra. Clara Menéndez, directora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva d'ISGlobal i co-investigadora de l'estudi, "les metodologies innovadores per estudiar les causes de mort en els nens podrien ser també utilitzades en les morts que ocorren durant l'embaràs, millorant així la nostra comprensió dels factors que les causen i, per tant, contribuint a prevenir-los millor".