Recerca

Un nou estudi aporta informació valuosa per millorar el tractament de la tuberculosi en població infantil

Els resultats evidencien que calen dosis més elevades d'alguns fàrmacs antituberculosos per assolir concentracions suficients als punts d'infecció

05.05.2022
tuberculosi, sudàfrica
Foto: Michael Schofield / Unsplash

Una anàlisi realitzada en nens i nenes amb tuberculosis indica que alguns fàrmacs de primera línia no assoleixen concentracions suficients al cos per eliminar la infecció. L'estudi, liderat per Elisa López-Varela, investigadora d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, i del Desmond Tutu TB Centre a Sud-àfrica, ajudarà a dissenyar nous règims de tractament antituberculós més curts i eficaços en població infantil.

La tuberculosi (TB) és causada per un bacteri (Mycobacterium tuberculosis) que afecta els pulmons, i també a ganglis limfàtics adjacents. La TB es pot guarir, però per a això cal associar diferents fàrmacs antibacterians durant diversos mesos. Els fàrmacs necessiten assolir concentracions adequades en les lesions per eliminar la infecció i prevenir l'aparició de bacteris resistents.

El tractament de nenes i nens amb tuberculosi pulmonar s'ha establert sobre la base d'estudis realitzats en adults. “I, no obstant això, sabem que l'espectre clínic de la malaltia en població infantil i adulta és diferent, i que el fàrmac es comporta de manera diferent en el cos d'un nen que en el d'un adult,” assenyala Elisa López-Varela. En aquest estudi, ella i els seus col·legues a Sud-àfrica van mesurar la concentració de quatre fàrmacs de primera línia (rifampicina, isoniazida, pirazinamida i etambutol) a la sang, ganglis limfàtics toràcics i líquid broncoalveolar en 13 nenes i nens amb TB pulmonar en què es va practicar una broncoscòpia o una intervenció quirúrgica dels ganglis.

Nivells més baixos en sang

Els resultats mostren que els fàrmacs penetren als teixits d'una manera similar tant en la població infantil com en l'adulta. Ara bé, amb les dosis recomanades actualment per a nens, les concentracions en sang són menors que en els adults, i per tant no arriba prou fàrmac als teixits lesionats. Només un dels fàrmacs (isoniazida) va assolir els nivells suficients.

“Això significa que el tractament antituberculós en població infantil milloraria amb dosis més elevades de rifampicina i etambutol,” comenta López-Varela. L'estudi també aporta les primeres dades sobre penetració de l'etambutol en humans. “El fàrmac penetra bé al teixit, però caldria usar la dosi més alta recomanada (25 mg/kg) per a assolir nivells suficients en les lesions”, afegeix la investigadora.

Encara que es tracta d'un estudi petit, aquestes dades ajudaran a dissenyar nous règims de tractament antituberculós més curts i eficaços en població infantil.

Referència

Lopez-Varela E, Abulfathi AA, Strydom N et al. Drug concentration at the site of disease in children with pulmonary tuberculosis. J Antimicrob Chemother. 2022 Apr 25. doi: 10.1093/jac/dkac103.