Publicador de continguts

Recerca

S'identifiquen noves associacions entre anticossos contra 'P. falciparum' i EBV en nens amb limfoma de Burkitt endèmic

Els resultats demostren la interacció entre ambdues infeccions en el desenvolupament d'un dels tumors pediàtrics més prevalents a Àfrica subsahariana

27.10.2017
Foto: adapted from Magrath, I, ecancer, 2009

Investigadors d’ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, col·laboren per explorar la interacció entre Plasmodium falciparum i el virus d’Espstein Barr (EBV) en el desenvolupament de limfoma de Burkitt endèmic (eBL) en la població infantil de l'Àfrica.  L'estudi, publicat a Frontiers Immunology, identifica nous perfils d'anticossos associats al desenvolupament del tumor, i suggereix mecanismes pels quals el paràsit de la malària regula l'associació entre l'EBV i l'eBL.

L'eBL és un dels càncers pediàtrics més prevalents a Àfrica subsahariana, i està fortament associat a la infecció per virus d'Epstein Barr. L'eBL es limita a zones endèmiques de malària, i hi ha evidència que P. falciparum pot facilitar la infecció i la reactivació de l'EBV. Es pensa que tant la intensitat com el moment de totes dues infeccions juguen un paper important, però encara queden molts interrogants sobre la seva interacció en el desenvolupament del limfoma. Al 2012, l'Agència Internacional de Recerca del Càncer de l'OMS va catalogar la infecció per P. falciparum com un probable carcinogen (grup 2A), i això fa necessaris més estudis en humans.

Usant una estratègia serològica “multiplex”, els autors van mesurar els nivells d'anticossos IgG i IgM contra 4 antígens (proteïnes) d’EBV i 15 de P. falciparum expressats durant diferents estadis infectius, en una cohort de més de 400 nens i nenes de Malawi amb o sense eBL. Els resultats confirmen una forta correlació entre nivells d’IgG contra EBV i eBL. Van trobar associacions independents per a alguns anticossos contra proteïnes de P. falciparum, particularment per a anticossos contra MSP-3. A més, es va observar un efecte additiu entre anticossos contra l'EBV i Plasmodium, de manera que la presència de tots dos incrementa el risc més enllà de la suma de cada factor independent. Els resultats també suggereixen que els nens amb l'eBL tenen una exposició a la malària més persistent i una menor resposta IgM a tots dos patògens, i indiquen que el paràsit de la malària pot regular de manera diferent l'associació entre l'EBV i l'eBL, segons l'estadi de la infecció (sang o fetge). 

“L'associació ‘ecològica’ entre l'EBV i la malària s'ha demostrat a nivell poblacional, però és un dels pocs estudis a nivell individual que avalua molts anticossos contra l'EBV i P. falciparum i que troba una sinergia entre totes dues infeccions”, diu Ruth Aguilar, primera autora de l'estudi. “Aquests resultats obren la via a futurs estudis que incloguin dades clíniques, immunològiques, i moleculars sobre l'EBV i les infeccions per P. falciparum per entendre millor la seva interacció en  el risc de càncer”, afegeix Carlota Dobaño, investigadora d’ISGlobal i coordinadora de l'estudi. 

Manolis Kogevinas, cap del programa de càncer d’ISGlobal i coautor de l'estudi assenyala: “Aquesta publicació resulta d'un projecte SUMA i és un dels primers estudis conjunts de les dues àrees (malalties transmissibles i no transmissibles) de l'institut”. 

Referència:

Aguilar R, Casabonne D, O´Gallaghan C, et al. Assessment of the combined effect of Epstein-Barr virus and Plasmodium falciparum infections on endemic Burkitt lymphoma using a multiplex serological approach. Front. Immunol., 26 October 2017