Recerca

Un estudi desxifra un dels factors que influeix en l'eficàcia de la vacuna candidata contra la malària RTS,S

Les variacions genètiques en una proteïna del paràsit condicionen el nivell de protecció conferit per la vacuna

22.10.2015

Un estudi internacional en què va participar ISGlobal, ha fet servir una metodologia capdavantera de seqüenciació genòmica per ajudar a desxifrar un dels factors que determina la eficàcia de la vacuna candidata més avançada contra la malària, la RTS,S. Van trobar que variants genètiques en la proteïna del paràsit (Plasmodium falciparum) que forma part de la vacuna influeixen en la capacitat de la mateixa per protegir nens petits de la malaltia. L'estudi, liderat pel Broad Institute, la Harvard School of Public Health i el Fred Hutchinson Cancer Research Institute, i en què van participar les 11 institucions africanes que van portar a terme l'assaig de fase 3 de la RTS,S, va ser publicat a la revista New England Journal of Medicine.

La vacuna RTS,S, que confereix una protecció parcial contra la malària, està dissenyada per induir immunitat contra una proteïna específica del paràsit, anomenada circumsporozoit (CSP), expressada en la superfície de la forma infectant del mateix. Aquesta proteïna és genèticament diversa, però la vacuna RTS,S només conté una versió (o al·lel) de la mateixa. "El paràsit segurament va desenvolupar aquesta variabilitat com a mecanisme evolutiu per poder evadir les respostes del sistema immune dels humans", apunta la Dra. Carlota Dobaño, investigadora d'ISGlobal i coautora de l'estudi. Així doncs, l'estudi en qüestió es va proposar determinar si la vacuna confereix major protecció quan el paràsit infectant és de la mateixa soca, és a dir, expressa el mateix al·lel que el de la vacuna.

Per mitjà d'una col·laboració internacional, els investigadors van analitzar mostres de sang obtingudes de més de 5.000 nens que van participar en la fase 3 de l'assaig clínic de la vacuna entre el 2009 i el 2013. Usant tecnologies punteres per a l'anàlisi genòmica i estadística, els autors van trobar que la protecció conferida per la vacuna a nens entre 5 i 17 mesos és més gran quan els al·lels de CSP són idèntics al de la vacuna (50%) que quan són diferents (33%). En altres paraules, la vacuna és més eficaç en nens infectats per paràsits que expressen el mateix al·lel, que en aquells amb al·lels diferents.

Aquests resultats revelen aspectes importants sobre la immunitat enfront de la malària conferida per la vacuna RTS, S: un component no específic ofereix protecció, independentment del cep del paràsit; mentre que un component específic de cep confereix una protecció addicional quan la proteïna CSP del paràsit és igual a la de la vacuna. Els autors conclouen que la eficàcia de la vacuna dependrà en gran mesura de la proporció d'al·lels idèntics en la població parasitària local.

No obstant això, la Dra. Dobaño, que lidera una línia d'estudi a ISGlobal sobre els mecanismes d'immunitat a la malària, assenyala: "A part d'això, que explica en part l'eficàcia parcial de la RTS, S, creiem que hi ha més factors que influeixen en la resposta dels nens a la vacuna i que estem estudiant per poder millorar-la".

En tot cas, l'estratègia utilitzada en aquest estudi, en el qual van col·laborar més de 15 països i 25 institucions, pot ser de gran rellevància pel disseny de vacunes multivalents (és a dir, que continguin més d'un al·lel o variant) contra altres malalties infeccioses causades per patògens altament variables.

Referència:

Neafsey DE, Juraska M, Bedford T, Benkeser D, Valim C, et al.Genetic Diversity and Protective Efficacy of the RTS,S/AS01 Malaria Vaccine. N Engl J Med. 2015 Oct 21.