Recerca, Chagas

Un alt percentatge de pacients amb Chagas també està infectat pel paràsit intestinal 'S. stercoralis'

Un nou estudi recomana implementar un programa sistemàtic de cribatge per a totes dues infeccions en persones provinents de Llatinoamèrica

13.02.2018
Foto: CDC

En pacients amb malaltia de Chagas, el risc de patir una infecció per l'helmint intestinal Strongyloides stercoralis augmenta fins a dues vegades, segons indiquen els resultats d'un estudi liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”. L'estudi, publicat a la revista Plos Neglected Tropical Diseases, subratlla els beneficis potencials de realitzar un cribatge combinat per a totes dues infeccions en adults llatinoamericans que viuen a Europa.

La malaltia de Chagas (causada pel paràsit Trypanosoma cruzi) i l'estrongiloidiasi (causada per l'helmint S. stercoralis) són malalties tropicals desateses que comparteixen una càrrega epidemiològica similar a Llatinoamèrica i esdevenen infeccions cròniques de morbiditat i mortalitat elevades.

En aquest estudi retrospectiu, els autors van mirar d'avaluar l'associació entre totes dues infeccions en una cohort de migrants llatinoamericans atesos a l'Hospital Clinic de Barcelona entre el gener de 2013 i l'abril de 2015. Els resultats, obtinguts a partir de 361 individus, mostren que el 14% resultava positiu per estrongiloidiasi i el 49% resultava positiu per T. cruzi. Ser d'origen bolivià, procedir d'una zona rural i haver viscut en una casa de tova són factors associats a la infecció per T. cruzi. Un percentatge més gran de pacients amb estrongiloidiasi estava infectat per T. cruzi, i a l'inrevés. L'anàlisi estadística realitzada mostra que la infecció per T. cruzi s'associa a un risc dues vegades més gran de patir estrongiloidiasi en migrants llatinoamericans que consulten un servei de malalties tropicals, fins i tot després d'ajustar per altres variables epidemiològiques.

Un cribatge sistemàtic per a totes dues infeccions

“Totes dues infeccions estan clarament influenciades per factors socioeconòmics i per la deficiència de sistemes sanitaris”, assenyala Jose Muñoz, investigador d’ISGlobal i coordinador de l'estudi. 

“Hem demostrat ja el benefici de fer un cribatge sistemàtic per Chagas en adults llatinoamericans que viuen a Europa, encara que no tinguin símptomes”, explica Joaquim Gascón, director de la Iniciativa de Chagas a ISGlobal i coautor de l'estudi. Per això, els autors conclouen que, donada l'alta prevalença de estrongiloidiasi en pacients infectats per T. cruzi, ha de considerar-se la possibilitat de realitzar un cribatge combinat per als adults llatinoamericans que viuen a Europa.

Referència

Puerta-Alcalde P, Gomez-Junyent J, Requena-Mendez A et al. High prevalence of S. Stercoralis infection among patients with Chagas disease: A retrospective case-control study. PLoS Negl Trop Dis. 2018 Jan 31;12(1):e0006199. doi: 10.1371/journal.pntd.0006199