Publicador de continguts

TAPAS

Transportation, air pollution and physical activities. An integrated health risk assessment progamme of climate change and urban policies

Durada
2009 ? 2013
Coordinador
Mark Nieuwenhuijsen, Audrey de Nazelle
Finançadors
Coca-Cola Foundation, AGAUR- Generalitat de Catalunya


L'objectiu del programa de recerca TAPAS és ajudar els decisors polítics a dissenyar polítiques urbanes que abordin el canvi climàtic i que promoguin altres resultats relacionats amb la salut. Concretament, estem interessats a valorar les condicions i les polítiques que incideixen o insten el viatge actiu i els impactes sanitaris resultants. Desenvoluparem un portafoli d'eines per als decisors polítics a fi de calcular i demostrar els beneficis nets potencials de salut de les seves polítiques, que poden utilitzar per promoure el canvi. Es desenvoluparà una valoració quantitativa dels impactes del viatge actiu en sis ciutats d'estudi: Barcelona, Basel, Copenhaguen, París, Praga, i Warsaw. Recaptem dades ja existents i prendrem mesures addicional per determinar els determinants del viatge actiu i co-beneficis i co-riscos potencials dels canvis en la manera de viatjar, és a dir canvis del viatge motoritzat en no-motoritzat.

S'espera que el treball doni lloc al naixement d'estils de vida sans i actius, proporcionant una base d'evidència per al disseny de polítiques optimitzades que promouran un canvi cap al transport actiu, la qual cosa comportarà un augment de l'activitat física i aportarà altres beneficis mediambientals i per a la salut.

El sector del transport contribueix de manera notable als gasos de l'efecte hivernacle emesos a Europa. La introducció de cotxes més eficients i la reducció del viatge en vehicle són components essencials de la mitigació del canvi climàtic a tot el continent. Mentalitzar i fer possible que la població advoqui per modes actius de transport (per exemple, anar en bicicleta, caminar, etc.) Representa una estratègia particularment prometedora amb un gran potencial de beneficis addicionals que això significa per a la salut pública. Aquest canvi pot donar com a resultat un augment sostingut en el nivell d'activitat física de la població - un requisit principal per combatre i amainar l'epidèmia d'obesitat.

Altres beneficis potencials són les millores en els indicadors de qualitat mediambiental com la contaminació atmosfèrica / contaminació de l'aire i el soroll, així com en l'entorn social (capital social) i la qualitat de la vida urbana i impactes de salut relacionats. No obstant això, i depenent de les condicions i polítiques locals, aquestes estratègies poden així mateix donar lloc a efectes adversos sobre la salut, ja que la inhalació de contaminants atmosfèrics pot augmentar entre les persones que realitzen més activitat física en artèries de trànsit i la taxa de accidents de trànsit pot així mateix augmentar. Actualment no existeix un marc holístic ni un portafoli d'eines a disposició dels decisors polítics perquè aquests avaluïn aquests inputs i impactes esperats sobre la salut.

Durant un taller celebrat a Barcelona del 9 al 11 de novembre de 2009 es va desenvolupar i va debatre un model conceptual preliminar i canviant. Quaranta-cinc experts internacionals de 29 instituts / grups de recerca de 12 països diferents van participar en la reunió, on es va revisar l'estat d'art del coneixement i es van comentar els punts forts i les limitacions de l'evidència de les diferents vinculacions entre polítiques urbanes i de transport, així com d'exposicions i salut pública, a fi de determinar la rellevància i idoneïtat de les exposicions, resultats i funcions exposició-resposta a incloure en una valoració quantitativa dels impactes de salut de les polítiques de viatge actiu.

En aquests moments estem construint un model quantitatiu dels impactes d'escenaris de política de viatge actiu per a les sis ciutats d'estudi TAPES. Per poblar variables i definir relacions amb el model, utilitzem dades existents de la literatura i fonts de dades locals disponibles. A més, estem dissenyant dos estudis experimentals amb recollida de dades primàries que aborden llacunes específiques de dades: exposició i resultats intermedis de salut en els entorns de viatge a Barcelona i el determinant del comportament de viatge actiu a Barcelona.

Els impactes sobre la salut previstos seran comparats enfront de les ciutats seleccionades i comentats dins del context de les diferències inherents quant a estructura urbana i polítiques de transport relacionades existents. Els escenaris seran analitzats per tal de determinar les condicions òptimes per aconseguir impactes positius nets i ressaltar les condicions que podrien donar com a resultat impactes negatius a l'hora de fer recomanacions de polítiques.

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Marius Joannes Nieuwenhuijsen
    Marius Joannes Nieuwenhuijsen

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null