SPAIN CCSS (Spanish Childhood Cancer Survivor Study)

Durada
2011- 2014 as a subtask of Procardio (to be extended afterwards)
Coordinador
Elisabeth Cardis and Eileen Pernot
Finançadors
European Union/Euratom: European Seventh Framework Programme
El càncer infantil és la principal causa de mort relacionada amb malalties en nens, amb la leucèmia i el càncer cerebral sent els tipus més freqüents de tumors infantils diagnosticats. A més de les condicions genètiques i l'exposició a les radiacions ionitzants, les seves causes segueixen sent desconegudes, encara que molts factors de risc ambientals són sospitosos.

La supervivència als 5 anys després dels càncers infantils a tot Europa és heterogènia. A Espanya, va arribar al 77% dels casos diagnosticats entre el 2000 i 2004. Les millores en els tractaments en les últimes dècades han augmentat considerablement les taxes de supervivència de càncer infantil i s'estima que hi ha entre 300.000 i 500.000 supervivents de càncer infantil que viuen actualment a Europa.

Aquestes millores en la supervivència però han estat acompanyades per un augment en paral·lel de l'aparició d'efectes adversos sorgits a la llarga, causa de tractaments contra el càncer. L'estudi dels efectes d'aquests tractaments en els nens és de particular interès pel fet que van ser tractats quan els òrgans i sistemes fisiològics encara eren immadurs i que potencialment tenen molts anys de vida - incloent la vida reproductiva - al davant d'ells. Efectes del tractament del càncer, incloent càncers secundaris, altres malalties cròniques i la discapacitat permanent o crònica més tard en la vida representen una càrrega considerable per les persones afectades, les seves famílies i serveis de salut.

Les directrius mèdiques a llarg termini de seguiment de supervivents al càncer infantil estan disponibles i cobreixen molts dels possibles problemes que poden sorgir després de tractaments contra el càncer (disfunció de la tiroide, problemes de creixement, la fertilitat, problemes psicosocials, etc), però les preguntes continuen obertes sobre els efectes a llarg termini de tractament i l'optimització del tractament per al futur.

El CREAL pretén establir una cohort espanyola dels supervivents de càncer infantil (Estudi dels Supervivents Espanyols al Càncer Infantil [ESPANYA -CCSS]) adequada per al seguiment prospectiu a llarg termini. Aquesta cohort permetrà fer recerca dels possibles resultats adversos en la salut i la mortalitat després de la quimioteràpia i la radioteràpia, amb l'objectiu últim d'optimitzar el tractament del càncer en el futur. Arran de la posada en marxa de ESPANYA-CCSS, un estudi basat en aquesta cohort es durà a terme en el marc de ProCardio amb la finalitat d'investigar, en particular, el desenvolupament de malalties cardiovasculars.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

  • EILEEN PERNOT -
    EILEEN PERNOT -

Altres projectes

Veure projectes passats

GERoNIMO

Generalized EMF research using novel methods. An integrated approach: from research to risk assessment and support to risk management

CREST

Characterization of exposure to radiofrequency (RF) induced by new uses and technologies of mobile communication systems

SHAMISEN-SINGS

SHAMISEN (Nuclear Emergency Situations - Improvement of dosimetric, Medical And Health Surveillance) - Stakeholder INvolvement in Generating Science (SINGS)

MEDIRAD

Implications of Medical Low Dose Radiation Exposure

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring