Publicador de continguts

SPAIN CCSS (Spanish Childhood Cancer Survivor Study)

Durada
2011- 2014 as a subtask of Procardio (to be extended afterwards)
Coordinador
Elisabeth Cardis and Eileen Pernot
Finançadors
European Union/Euratom: European Seventh Framework Programme
El càncer infantil és la principal causa de mort relacionada amb malalties en nens, amb la leucèmia i el càncer cerebral sent els tipus més freqüents de tumors infantils diagnosticats. A més de les condicions genètiques i l'exposició a les radiacions ionitzants, les seves causes segueixen sent desconegudes, encara que molts factors de risc ambientals són sospitosos.

La supervivència als 5 anys després dels càncers infantils a tot Europa és heterogènia. A Espanya, va arribar al 77% dels casos diagnosticats entre el 2000 i 2004. Les millores en els tractaments en les últimes dècades han augmentat considerablement les taxes de supervivència de càncer infantil i s'estima que hi ha entre 300.000 i 500.000 supervivents de càncer infantil que viuen actualment a Europa.

Aquestes millores en la supervivència però han estat acompanyades per un augment en paral·lel de l'aparició d'efectes adversos sorgits a la llarga, causa de tractaments contra el càncer. L'estudi dels efectes d'aquests tractaments en els nens és de particular interès pel fet que van ser tractats quan els òrgans i sistemes fisiològics encara eren immadurs i que potencialment tenen molts anys de vida - incloent la vida reproductiva - al davant d'ells. Efectes del tractament del càncer, incloent càncers secundaris, altres malalties cròniques i la discapacitat permanent o crònica més tard en la vida representen una càrrega considerable per les persones afectades, les seves famílies i serveis de salut.

Les directrius mèdiques a llarg termini de seguiment de supervivents al càncer infantil estan disponibles i cobreixen molts dels possibles problemes que poden sorgir després de tractaments contra el càncer (disfunció de la tiroide, problemes de creixement, la fertilitat, problemes psicosocials, etc), però les preguntes continuen obertes sobre els efectes a llarg termini de tractament i l'optimització del tractament per al futur.

El CREAL pretén establir una cohort espanyola dels supervivents de càncer infantil (Estudi dels Supervivents Espanyols al Càncer Infantil [ESPANYA -CCSS]) adequada per al seguiment prospectiu a llarg termini. Aquesta cohort permetrà fer recerca dels possibles resultats adversos en la salut i la mortalitat després de la quimioteràpia i la radioteràpia, amb l'objectiu últim d'optimitzar el tractament del càncer en el futur. Arran de la posada en marxa de ESPANYA-CCSS, un estudi basat en aquesta cohort es durà a terme en el marc de ProCardio amb la finalitat d'investigar, en particular, el desenvolupament de malalties cardiovasculars.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

  • EILEEN PERNOT -
    EILEEN PERNOT -

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families