Publicador de continguts

Planificació urbana, medi ambient i salut

Papel de las exposiciones ambientales pre- y postnatal en la salud del adolescentes-seguimiento de la Cohorte de Ribera del del Ebro

Durada
2010-2012
Coordinador
Martine Vrijheid
Finançadors
Fondo de Investigación Sanitaria, Instituto de Salud Carlos III
L'adolescència suposa una etapa important, encara que poc investigada, en l'avaluació dels efectes de l'exposició a diferents efectes mediambientals adversos. Encara queden importants interrogants que s'han de resoldre sobre la continuació en l'adolescència dels efectes primerencs de diferents compostos químics. A Espanya es van iniciar dues cohorts de nounats el 1997, a Menorca i a la Ribera d'Ebre.

L'exposició als compostos organoclorats (HCB, DDT / DDE) i al metilmercuri és especialment elevada en aquestes cohorts, que han estat de les primeres a estudiar els efectes d'aquests contaminants en el neurodesenvolupament, l'asma i l'obesitat en nens. L'objectiu principal d'aquesta proposta és fer un seguiment a la cohort de la Ribera d'Ebre edat de 12-13 anys per examinar els efectes que té l'exposició a riscos ambientals en els primers anys de vida sobre la salut adolescent, així com per establir una línia basal per al futur seguiment i avaluació d'una intervenció de neteja. El projecte coordinat implementarà el mateix protocol bàsic en les cohorts de la Ribera d'Ebre i de Menorca per aconseguir anàlisi de dades combinats.

A la Ribera d'Ebre, es visitaran a les escoles 100 membres de la cohort original i tots els seus companys de classe (un total de 160 nens) per avaluar la seva neurodesenvolupament, l'obesitat, la maduració sexual, la salut respiratòria, la dieta, l'activitat física i les exposicions a riscos propis de l'estil de vida, mitjançant exploracions físiques, proves informàtiques i qüestionaris exhaustius. S'obtindran mostres de sang i orina, que s'analitzaran per determinar els nivells de compostos organoclorats, metalls, cotinina, IgE total i específiques, així com els marcadors de la síndrome metabòlica.

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Martine Vrijheid
    Martine Vrijheid Research Professor i directora del Programa de Medi ambient i salut al llarg de la vida

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null