Anàlisi i Desenvolupament Global

Organitzacions demanen al Govern d’Espanya que torni a la lluita contra les pandèmies de sida, tuberculosi i

Des de 2016 existeix un consens parlamentari per a què Espanya torni a ser donant del Fons Mundial de lluita contra la sida, la tuberculosi i la malària

19.09.2019
Fons Mundial, malària, sida, tuberculosi

En la dècada passada, Espanya va arribar a ser el cinquè major donant del Fons Mundial de lluita contra la sida, la tuberculosi i la malària, la guardiola internacional per a combatre aquestes pandèmies, i un actor referent en la salut global. Tot i això, des de l'any 2011, Espanya no ha realitzat cap aportació al Fons Mundial i ha tingut escassa presència en els espais de gobernança internacionals de salut.

En aquest context, i sota el lema ‘España, súmate a la lucha’, las organitzacions Salud por Derecho, l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Metges sense Fronteres i  Oxfam Intermón han llançat una campanya per a demanar-li al Govern que reprengui el compromís històric del nostre país amb la lluita contra aquestes pandèmies -les més mortals que existeixen avui dia- i amb el finançament del Fons Mundial.

“Tornar a aportar al Fons Mundial és una responsabilitat moral i un compromís internacional, i la situació política a Espanya no pot servir d'excusa”, adverteix Vanessa López, directora de Salud por Derecho. “Les inversions al Fons Mundial han comptat sempre amb el consens parlamentari. De fet, al novembre de 2016 tots els grups de la Cambra van aprovar per unanimitat una Proposició No de Llei en la qual es demanava que Espanya tornés a ser donant amb una aportació de 100 milions d’euros per a tres anys”.

El moment és ara

Malgrat que els progressos de les últimes dècades en la lluita contra la sida, la tuberculosi i la malària no tenen precedents, la realitat és que, en els últims anys, l'estancament del finançament i la falta de polítiques destinades a les persones més vulnerables ha suposat un rebrot de les pandèmies en molts països, perdent el terreny guanyat i posant en perill els avanços realitzats i el compromís de Nacions Unides reflectit en els Objectius de Desenvolupament Sostenible d'aconseguir la fi d'aquestes pandèmies en 2030.

Per a augmentar la lluita, el Fons Mundial espera recaptar, almenys, 14.000 milions d'euros durant la seva pròxima Conferència de Donants -que tindrà lloc a Lió el pròxim 10 d'octubre i que estarà apadrinada per Emmanuel Macron-, en la qual els governs dels països anunciaran els seus compromisos amb l'organisme. Una xifra que, segons el propi Fons Mundial, podria ajudar a salvar 16 milions de vides, evitar 234 milions d'infeccions, reduir a la meitat la taxa de mortalitat per aquestes malalties, construir sistemes de salut més fortes als països més afectats i accelerar d'una vegada per sempre la fi d'aquestes pandèmies.

Les organitzacions assenyalen que són molts els països que, amb antelació, estan anunciant un increment en les seves aportacions al Fons Mundial de cara al pròxim trienni. En les últimes setmanes, països del nostre entorn com Alemanya, Regne Unit o Itàlia han anunciat donacions de 1.000, 1.600 i 160 milions d'euros, respectivament.

Un gran nombre de raons

“El VIH, la tuberculosi i la malària estan entre les principals causes de morbiditat i mortalitat en països en situació de crisi humanitària amb precaris sistemes de salut, com República Centreafricana o Sudan del Sud, provocant un sofriment innecessari. El Fons Mundial resulta essencial per a facilitar que milions de pacients puguin accedir a part dels serveis sanitaris de manera gratuïta, atès que el pagament d'aquests serveis és sovint la principal barrera per a l'accés a aquests. La contribució del Govern d'Espanya reforçaria el compromís que tantes vegades ha demostrat el nostre país amb les poblacions més vulnerables, a través de la millora de la salut global de les seves comunitats”, afirma Estrella Lasry, referent de Malalties tropicals de Metges Sense Fronteres.

Segons les organitzacions, el treball contra les pandèmies implica, a més, la lluita contra la desigualtat, per l'equitat de gènere, pel respecte a les identitats sexuals o per la defensa dels sistemes públics de salut, valors en els quals Espanya s'ha de sentir reconeguda i que podria promoure de forma efectiva en espais de gobernança com el del Fons Mundial.

“La Conferència de Donants de Lió suposa una nova oportunitat per a Espanya de tornar a tenir un paper a l'altura de les responsabilitats que té un país de la nostra envergadura. Espanya, a més, ha estat sempre al capdavant de la lluita contra malalties relacionades amb la pobresa, com la malària, tant des de la recerca com en l'impacte en el terreny.” afegeix Rafael Vilasanjuan, director d'Anàlisi i Desenvolupament Global en ISGlobal.

“Una contribució important d'Espanya a la pròxima reposició del Fons Mundial per a la lluita contra el VIH, la malària i la tuberculosi ajudaria a salvar milers de vides en un àmbit en el qual la contribució de científics i centres espanyols ha estat excel·lent”, recorda Jose María Vera, director general d'Oxfam Intermón.

Per això, Salud por Derecho, ISGlobal, Metges sense Fronteres i Oxfam Intermón han demanat al Govern d'Espanya la presència de Pedro Sánchez en la Conferència de Donants del Fons Mundial de Lió i l'anunci d'una contribució de 100 milions per als pròxims tres anys que situï a Espanya de nou al capdavant de la lluita contra les pandèmies de sida, tuberculosi i malària.