Recerca

Nous resultats confirmen la possibilitat d'eradicar el pian

Presentados en la OMS los datos de los estudios piloto sobre el tratamiento oral con azitromicina llevados a cabo en cuatro países

02.04.2014
Foto: Foto: Oriol Mitjà
No és, ni molt menys, una utopia. Els resultats presentats en la reunió de consulta d'eradicació del pian celebrada el 24 i el 25 de març a l'OMS han confirmat que, gràcies al nou tractament oral amb azitromicina, aquesta malaltia similar a la sífilis és candidata a convertir-se en la segona que l'ésser humà aconsegueix eliminar de tot el planeta.
En la trobada celebrada a Ginebra es va posar sobre la taula les primeres dades dels estudis pilot sobre el tractament massiu amb azitromicina dut a terme durant els últims dos anys en quatre països (República del Congo, Ghana, Papua Nova Guinea i Vanuatu). Al voltant de 90.000 persones en aquests països han rebut tractament. En cada estudi es va aconseguir una cobertura de més del 90% de la població de les àrees seleccionades. El medicament va ser valorat com a segur, fàcil d'usar i altament acceptable per la comunitat, especialment pels nens. Fins al moment, solament l'estudi de Papua Nova Guinea ha comptat amb una avaluació de seguiment.
Oriol Mitjà, investigador d'ISGlobal responsable d'aquest estudi, s'ha mostrat satisfet amb els resultats : "Transcorreguts sis mesos des del primer tractament, hem comprovat com la prevalença del pian queia en més d'un 90% a la nostra àrea d'estudi. Si els altres projectes pilot mostren resultats similars, hi haurà pocs dubtes sobre la viabilitat de la nova estratègia d'eradicació. Personalment, tinc pocs dubtes que anem a complir el termini de l'eradicació de 2020".

Guanyant impuls, però sots per davant

La situació epidemiològica del pian a nivell mundial és poc clara. Res se sap d'alguns dels països que van ser endèmics en el passat i que sovint comparteixen fronteres amb regions que avui són endèmiques. L'absència de casos notificats en aquests països podria deure's a la falta de vigilància. L'Oficina Regional de l'OMS en el Pacífic Occidental va trobar evidència del pian a Filipines, un país que no ha notificat oficialment casos des de 1960.
Una amenaça encara major seria l'existència d'un reservori animal, a partir del qual els animals podrien infectar a persones ja guarides. Alguns estudis han demostrat la presència d'una malaltia semblant al pian en mandrils i goril·les a Àfrica, encara que es desconeix si aquests ceps són infecciosos per als éssers humans o si existeix una possible manera de transmissió. Aquestes qüestions mereixen més recerca.
Tal vegada l'obstacle més desalenador per a l'eradicació és la dificultat d'adquirir suficients fons i suficient compromís per part dels governs dels països endèmics. En la reunió en Ginebra es va anunciar que s'espera que el cost de la campanya sigui sensiblement inferior als 1.000 milions de dòlars i que fins i tot podria ser tan baix como 100 milions d'USD.
La campanya va per bon camí i els experts coincideixen que els endarreriments deguts als problemes esmentats no seran insalvables.