Publicador de continguts

Medida y efecto de la dieta en la evolución de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Durada
2007-2009
Coordinador
Josep M. Antó Boqué
Finançadors
SEPAR
Objectius:Descriure els hàbits alimentaris d'una mostra de pacients espanyols amb MPOC

Estimar l'associació transversal i longitudinal entre components de la dieta i variables clíniques i evolució de la MPOC

Validar el qüestionari de dieta.Subjectes:

275 pacients amb MPOC (68años, 53% FEV1), de la cohort PAC-MPOC.

Mètodes:

Es va utilitzar un qüestionari de freqüència de consum d'aliments validat (122 preguntes), i una taula espanyola de composició d'aliments, per estimar la ingesta de nutrients. Es va avaluar la seva adequació amb les recomanacions de la

Societat Espanyola de Nutrició per a gent gran. Es va obtenir informació sobre estat nutricional, inflamació i estrès oxidatiu, capacitat d'exercici i força muscular de l'estudi general PACEPOC. Es van mesurar biomarcadors de la dieta en sèrum.

Resultats:

Les ingestes dels principals grups d'aliments i nutrients, van ser adequades, excepte per a la vitamina D, que va ser lleugerament inferior al recomanat (4.5μg / d) (de Batlle 2009, Respir Med). Es va trobar una associació inversa entre la ingesta de vitamina E i els nivells de carbonils en sèrum (p = 0,031), així com entre l'oli d'oliva i els nivells de GSH (p = 0.036) (article en elaboració). Actualment s'està validant el qüestionari a partir de biomarcadors en sèrum (betacarotè i vitamina E). El seguiment dels pacients en el futur permetrà completar els objectius de l'estudi dins dels propers dos anys.Conclusions:Els pacients amb MPOC espanyols presenten una dieta adequada. L'estudi aportarà informació rellevant sobre el paper de la dieta en l'evolució de la MPOC.

Our Team

Investigador principal (IP)

  • Josep M. Antó Boqué
    Josep M. Antó Boqué

Equip ISGlobal

  • ID#jdebatlle#
    ID#jdebatlle#
  • Judith Garcia Aymerich
    Judith Garcia Aymerich Research Professor i directora del Programa de Medi ambient i salut al llarg de la vida

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null