Publicador de continguts

Recerca, Anàlisi i Desenvolupament Global, Planificació urbana, medi ambient i salut

Més de 100 societats científiques signen el seu suport a les noves Directrius Mundials de Qualitat de l'Aire de l'Organització Mundial de la Salut (OMS)

ISGlobal se suma a la declaració conjunta de la Societat Internacional d'Epidemiologia Ambiental (ISEE) i la Societat Europea de Respiratori (ERS) que insta els governs a implementar polítiques d'aire net més ambicioses

22.09.2021
Foto: Livio Fretz / Unsplash

La Societat Internacional d'Epidemiologia Ambiental (ISEE) i la Societat Europea de Respiratori (ERS) han emès una declaració conjunta, recolzada per més de 100 societats mèdiques i científiques de tot el món, que mostra el seu suport a les noves Directrius Mundials de Qualitat de l'Aire recentment publicades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Com a membre de l’ISEE i de l’ERS, l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, celebra aquesta declaració conjunta, que urgeix els governs a utilitzar aquestes noves directrius com a guia per impulsar polítiques més efectives d'aire net i reducció d'emissions.

Les noves pautes sobre qualitat de l'aire de l'OMS, que actualitzen les anteriors guies de l'any 2005, reflecteixen l'ampli consens científic sobre el gran impacte que té la contaminació atmosfèrica en la salut, actualment el quart factor de risc de malaltia i mortalitat en l'àmbit mundial, només darrere de la hipertensió, el tabaquisme i els factors dietètics.

Mark Nieuwenhuijsen, president de l’ISEE i director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d'ISGlobal destaca que "les directrius són una crida d'atenció per als responsables polítics i per a tots nosaltres: és hora de prendre’s seriosament la contaminació atmosfèrica". "Si bé les pautes no són legalment vinculants, esperem que influeixin en les polítiques de qualitat de l'aire a tot el món", afegeix. Tant Nieuwenhuijsen com Jordi Sunyer, investigador d'ISGlobal, han format part de grup de revisió extern de les noves directrius.

Per protegir la salut pública, les persones que viuen amb malalties cròniques i el medi ambient dels efectes perjudicials de la contaminació atmosfèrica, "els i les responsables polítics de tots els nivells s'han de comprometre seriosament i de forma urgent amb les noves pautes i implementar polítiques ambicioses de qualitat de l'aire", assenyala Nieuwenhuijsen.

Per la seva banda, Martine Vrijheid, cap de el programa d'Infància i Medi Ambient d’ISGobal, posa el focus en el greu impacte de la contaminació atmosfèrica en la salut infantil: "Els nens i nenes són més vulnerables a la contaminació perquè òrgans com el cervell i el pulmó estan en fase de creixement i en els nostres estudis hem vist com afecta seu desenvolupament cognitiu i físic", explica. Per això, la investigadora insta els governs a aplicar les noves pautes de l'OMS: "La contaminació està situant en clar desavantatge el cervell de les noves generacions i és urgent millorar la qualitat de l'aire per protegir la infància".

Nous valors màxims

L'OMS recomana que els nivells mitjans anuals de PM2,5 no superin els 5 µg/m3 –fins ara eren de 10 µg/m3– i en el cas del diòxid de nitrogen (NO2) que siguin un màxim de 10 µg/m3, xifra que representa una important reducció ja que fins a la data eren de 40 µg/m3. Com a novetat, s'han afegit valors de referència per l'ozó en períodes pic: un màxim de 60 µg/m3. També s'actualitzen els valors màxims per a PM10 i diòxid de sofre (SO2) i s'afegeixen de monòxid de carboni (CO).

En canvi, la legislació europea estableix que les concentracions mitjanes anuals de PM2,5 no han d'excedir els 25 µg/m3, mentre que per l’NO2 fixa el límit anual per a les concentracions en 40 µg/m3. Per aquest motiu les persones expertes reclamen polítiques més ambicioses, en línia amb les noves recomanacions de l'OMS.

No hi ha nivells segurs

En aquest sentit, la declaració conjunta remarca que les noves directrius de l'OMS mostren que no hi ha un nivell segur de contaminació atmosfèrica. "L'evidència científica assenyala que els impactes negatius sobre la salut no es produeixen només quan els nivells de contaminació són més elevats, ja que també es poden observar efectes fins a nivells de concentració molt baixos, sense que hi hagi llindars per sota dels quals l'exposició pugui considerar-se segura”, assenyala Nieuwenhuijsen.

En concret, la declaració insta els responsables polítics a:

  • Revisar la legislació sobre qualitat de l'aire per reduir els valors límit de PM2,5 i NO2 i alinear-los amb les noves directrius de l'OMS.
  • Combinar els valors límit amb polítiques vinculants per reduir els nivells mitjans de contaminació i aconseguir una disminució progressiva de l'exposició de tota la població.
  • Invertir, monitoritzar i fer complir de manera efectiva les polítiques de qualitat de l'aire per protegir i millorar la salut pública i sumar-se així als esforços per frenar l'escalfament global.

"Les noves directrius de l'OMS arriben en un moment clau per a les ciutats. Amb la crisi de la COVID-19, el nostre món mai tornarà a ser el mateix, i tampoc les nostres ciutats, que han començat a donar més espai a les persones i al transport actiu, i a expulsar els cotxes", comenta Nieuwenhuijsen. "La greu crisi climàtica –i la celebració de la cimera COP26– pressiona les nostres ciutats per reduir urgentment les seves emissions. Tot apunta en la mateixa direcció: és el moment de repensar les nostres ciutats, per fer-les més habitables, saludables i sostenibles", assenyala.

 

Més informació