Recerca, Anàlisi i Desenvolupament Global

Malària en l'embaràs: traslladant evidència científica a accions i polítiques

ISGlobal participa en la preparación de guías basadas en la evidencia para prevenir la malaria en el embarazo

21.07.2017

La malària en l'embaràs representa un risc considerable per a les mares i els seus bebès, i cada any causa unes 10.000 morts maternes a tot el món. D'aquí, la importància d'establir i actualitzar intervencions per al control de la malària i els seus efectes sobre l'embaràs. Personal investigador de Salut Materna, Infantil i Reproductiva d'ISGlobal han participat en dues iniciatives que, encara que diferents, tenen l'objectiu comú de guiar accions i polítiques basades en l'evidència científica per prevenir la malària durant l'embaràs.    

Revisió d'evidència científica sobre malària en l'embaràs fora d'Àfrica. Entre el 12 i el 14 de juliol, Clara Menéndez, directora de la iniciativa de salut maternal, infantil i reproductiva, Azucena Bardají i Raquel González (com a relatora) van participar en un grup de treball (MiP-ERG) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per revisar l'evidència científica sobre malària en l'embaràs fora d'Àfrica i generar guies preventives per a aquestes regions. De fet, el nombre d'embarassos en zones endèmiques d'Àsia i Llatí Amèrica és elevat però encara hi ha poca informació sobre la càrrega, tractament i prevenció de la malària en l'embaràs en aquestes regions.  Durant tres dies, els 25 participants van revisar evidència sobre la càrrega i impacte de malària per P. vivax en dones embarassades, l'eficàcia i seguretat de fàrmacs per tartar of prevenir malària falciparum i vivax durant l'embaràs, l'impacte del tractament d'infeccions sexualment transmeses, i els reptes en dones infectades pel VIH. El grup de treball presentarà les seves conclusions el proper mes d'octubre, en la reunion del Malària Policy Advisory Committee (MPAC). 

Elaboració de guies sobre atenció antenatal i malària. D'altra banda, ISGlobal també va participar com a membre del grup de treball de malària en l'embaràs de l'aliança Roll Back Malària, per generar recomanacions generals sobre la malària en l'embaràs sota el marc de les noves guies de cures antenatals publicada per l'OMS en 2016. Aquestes guies tècniques disponibles en anglèsfrancès i portuguès recomanen com aprofitar el nou model d'atenció prenatal per oferir intervencions integrals per a la prevenció i tractament de la malària en dones embarassades.