Publicador de continguts

Recerca

Els serveis climatològics poden ajudar a predir la incidència de dengue amb diversos mesos d'antelació

Un model desenvolupat per ISGlobal subratlla el valor de la informació climàtica per reforçar la detecció primerenca de malalties transmeses per mosquit

10.07.2017
Foto: Foto: Pablo D. Flores

Gràcies a un model que incorpora previsions de precipitació, temperatura i fenomen de El Niño, es pot predir el nombre mensual de casos de dengue amb diversos mesos d'antelació, segons un estudi que ISGlobal, centre impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, ha coordinat amb la London School of Hygiene & Tropical Medicine. L'estudi, publicat a la revista Lancet Planetary Health, mostra que l'ús d'informació climatològica pot ajudar a les autoritats sanitàries a anticipar la transmissió de la malaltia i a optimitzar l'ús de recursos.

El dengue, el nombre de casos del qual ha augmentat considerablement a nivell global durant les últimes dècades (gairebé 60 milions en 2013, segons l'OMS), és particularment sensible als canvis de clima. Per exemple, la temperatura afecta la proliferació i activitat del vector (el mosquit Aedes) i la replicació del virus en el mateix. No obstant això, la col·laboració entre els serveis meteorològics i de salut per ajudar a la presa de decisions de salut pública encara és molt limitada. A més, fins ara les prediccions sobre l'efecte del clima en la incidència de dengue s'han realitzat de manera retrospectiva, usant dades que no haurien estat disponibles abans de la temporada.

Aquest estudi va utilitzar per primera vegada previsions climatològiques per fer prediccions a llarg termini sobre la incidència de dengue a la ciutat de Machala, Equador, una regió altament endèmica per a la malaltia. En particular, van usar previsions en temps real de temperatura, precipitació i índex de El Niño per predir el nombre de casos mensuals de dengue l’any 2016. Van comparar la incidència calculada pel model probabilístic amb la incidència observada. A més, van usar dades de vigilància epidemiològica activa per eliminar casos falsos (que es van notificar com a dengue, però que en realitat eren casos de chikungunya, un virus que es va introduir a la regió l’any 2014 i que produeix símptomes semblats als del dengue). Els resultats mostren que el model va predir correctament l'augment en la incidència de dengue en la primera meitat del 2016 (comparat amb els cinc anys anteriors), i que el pic de l'epidèmia ocorreria tres mesos abans del normal.

“El gran avantatge d'aquest model és que permet fer prediccions sobre la temporada sencera des de l'inici de l'any”, assenyala Rachel Lowe, primera autora de l'estudi. “Aquesta informació prèvia sobre la magnitud i evolució del pic de la incidència pot ajudar a les autoritats de salut pública a invertir millor els recursos, sobretot quan són escassos”, afegeix Xavier Rodó, cap del programa de Clima i Salut d’ISGlobal .

Els autors adverteixen que les previsions climàtiques són particularment útils en anys en què ocorren esdeveniments de El Niño o de la Niña. Altres anys, factors com la mobilitat humana, campanyes de control vectorial, o el nivell d'immunitat de la població poden jugar un paper tan o més important que el clima. A més, assenyalen que són necessàries dades climatològiques de qualitat, fiables i a escala espai-temps adequada, la qual cosa no sempre és fàcil en països de baixos recursos.

Com assenyala un comentari publicat en la mateixa revista, aquest estudi “obre la via a la disciplina de serveis climatològics per a la salut” i mostra la importància de generalitzar i aplicar aquest tipus d'eines per guiar polítiques de salut pública destinades a reduir la càrrega de dengue i altres malalties sensibles al clima.

Referència

Lowe R, Stewart-Ibarra AM, Petrova D et al. Climate services for health: predicting the evolution of the 2016 dengue season in Machala, Ecuador. Lancet Planet Health 2017, 1:e142-51. http://dx.doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30064-5