Recerca

Els nens i nenes del Projecte INMA: fent avançar la ciència des d’abans del seu naixement

Sabadell acull les jornades científiques INMA – Infància i Medi Ambient els dies 27 i 28 d’octubre

27.10.2016

Tenen entre 9 i 18 anys, viuen a set regions diferents de l’Estat i tots ells tenen un mateix tret en comú: porten fent contribucions anònimes a la ciència des d’abans del seu naixement.  Els prop de 3.900 nens i nenes que participen al Projecte INMA van ser reclutats quan les seves mares estaven a la 12a setmana de gestació. Entre tots, integren les set cohorts de naixement que han fet possible més d’una dècada d’estudis científics i més de 340 publicacions sobre els efectes de diverses exposicions ambientals sobre la salut infantil.

Gràcies a la contribució desinteressada de totes aquestes famílies, els científics del Projecte INMA mantenen diverses línies de recerca en àrees com la salut respiratòria, la salut mental o l’obesitat. Des de l’establiment d’aquestes cohorts de naixement l’any 2003, estan analitzant com afecten a la salut infantil algunes de les exposicions ambientals amb què els nens conviuen diàriament, com ara la contaminació de l’aire, de l’aigua, el tabac, els compostos orgànics persistents, els pesticides, els contaminants a la dieta (els metalls com el mercuri al peix) o, fins i tot, determinats medicaments.

70 científics que participen al Projecte INMA es reuneixen els dies 27 i 28 d’octubre a Sabadell per compartir i debatre els darrers resultats científics a què ha donat lloc el treball amb les set cohorts de naixement que integren el projecte. En el darrer any, INMA ha permès conèixer que la contaminació de l’aire té un efecte sobre el desenvolupament del fetus, així com en el pulmó i el cervell del nen, la qual cosa confirma que és el major dels riscos per a la salut infantil. També s’ha conclòs que el tabaquisme passiu durant l’embaràs està associat amb un major risc de problemes respiratoris en nens o que l’obesitat infantil és el primer trastorn de salut en els nostres nens. Un altre dels estudis va trobar una associació entre exposició prenatal al paracetamol i l’increment dels símptomes de l’espectre autista i la hiperactivitat en la infància. 

La participació dels nens als projectes és completament voluntària i compta en tots els casos amb l’autorització dels pares. L’aportació dels menors varia en funció del tipus d’estudi a realitzar i pot anar des de sotmetre’s a una simple anàlisi de sang o d’orina a realitzar tests per mesurar el desenvolupament cognitiu o a portar una motxilla per mesurar la contaminació atmosfèrica al seu entorn.

“La celebració de les jornades científiques d’INMA a Sabadell és també una oportunitat per donar a conèixer la contribució tan valuosa que tots aquests nens i nenes estan fent a la ciència”, afirma Jordi Sunyer, l’investigador de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que dirigeix el projecte. “Gràcies a tots ells estem sent capaços de produir un cos creixent d’evidències científiques que eventualment haurà de traduir-se en polítiques de salut pública que ens ajudin a viure en entorns més saludables”, afegeix.

Un exemple d’administració implicada amb el Projecte INMA és l’Ajuntament de Sabadell, que va participar activament en l’establiment de la que ara és una de les cohorts més nombroses a l’Estat i que col·labora també en l’organització de les jornades científiques. “Considerem que aquest és un projecte fonamental, en tant que proporciona la informació necessària per prendre les decisions més favorables per la salut dels nostres nens i nenes. En aquest sentit, els resultats dels estudis d’INMA ja estan influint en l’elaboració de diverses polítiques municipals, com ara el Pla de Qualitat de l’Aire”, ha manifestat Ramon Vidal, regidor de Salut de la ciutat.