Anàlisi i Desenvolupament Global, Chagas

Arriba el primer Dia Mundial de Chagas per fer visible aquesta malaltia desatesa

A partir d'enguany, cada 14 d'abril, les persones afectades per la malaltia de Chagas a tot el món es faran presents en l'agenda de salut global per mostrar i compartir els reptes que encaren

14.04.2020
Dia Mundial de Chagas - Foto d'Ana Ferreira
Foto: © Ana Ferreira

Després de 111 anys des del primer diagnòstic humà de la malaltia de Chagas, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix el 14 d'abril com el primer Dia Mundial oficial per a recordar els reptes que encaren les persones afectades per aquesta malaltia desatesa.

Encara que l'actual pandèmia de coronavirus (COVID-19) requereix la màxima atenció en aquests moments crítics, aquest primer Dia Mundial de Chagas té per objectiu fer visibles les persones afectades per una malaltia històricament marginada de l'agenda prioritària en els sistemes sanitaris. I més encara, quan moltes de les persones que la pateixen són part de la població vulnerable davant la pandèmia de COVID-19.

La malaltia de Chagas és causada pel paràsit Tripanosoma cruzi, que es transmet originalment mitjançant la femta d'insectes, denominats "vinchucas", xinxes, "pitos", entre altres noms adoptats segons les diferents regions on habita, des del sud dels Estats Units a tot el continent americà. Les altres vies principals per les quals es produeix la transmissió són la maternoinfantil (durant l'embaràs), o bé per via oral, transfusions sanguínies o trasplantaments d'òrgans. Totes elles, al costat dels moviments migratoris de les últimes dècades, fan del Chagas un repte global.

Aproximadament, el 30% de les persones que contrau la infecció de Chagas desenvolupa complicacions greus, principalment de cor o, en menor mesura, alteracions digestives o neurològiques.

S'estima que hi ha, almenys, 7 milions de persones amb la infecció en el món. Cada any, al voltant de 9.000 nens neixen amb el paràsit Tripanosoma cruzi, i moren més de 12.000 persones. A més, s'estima que, a tot el món, hi ha més de 75 milions de persones en risc de contreure-la. Per això és molt important diagnosticar i tractar l'afecció de manera precoç, quan els medicaments disponibles brinden molt bons resultats.

La Federació Internacional d'Associacions de Persones Afectades per la malaltia de *Chagas (FINDECHAGAS) sol·licita a les autoritats de salut, als països on s'han diagnosticat casos de la malaltia, “que els programes de prevenció es mantinguin per a protegir a la major població possible”. Alhora, subratllen la necessitat de “donar prioritat a l'atenció i tractament de les persones amb diagnòstic positiu, ja que, en molts casos, això pot ser la diferència entre la salut i la malaltia o la vida i la mort”.

L'aprovació del Dia Mundial, en l'Assemblea Mundial de la Salut del passat any, va respondre a la sol·licitud expressada per FINDECHAGAS de comptar amb un dia en què revertir el silenci i la invisibilitat que s'han aliat amb la malaltia de Chagas durant més d'un segle.

L'actual situació del COVID-19 està posant a prova el compromís i la solidaritat dels sistemes de salut i la visió d'una cobertura sanitària universal que no deixi a ningú enrere. Per a eliminar al Chagas com un problema de salut pública s'han de redoblar esforços en el control de totes les vies de transmissió; potenciar i millorar les eines actuals de diagnòstic i tractament, així com desenvolupar noves; ampliar la cobertura d'atenció integral a totes les persones amb la malaltia o en risc de contreure la infecció. I al mateix temps, fomentar la comunicació i la sensibilització sobre la malaltia.

Per a això és essencial que els qui estan al capdavant de les decisions polítiques i de finançament acompanyin amb més voluntat, durant aquesta pròxima dècada, el treball de la comunitat de persones afectades, personal científic, organitzacions i personal sanitari que enfronten la complexa problemàtica de la malaltia de Chagas.

“És de màxima importància que les persones que tenen Chagas, i encara més durant la pandèmia de COVID-19, rebin també la informació necessària per a una prevenció adequada i l'atenció en el cas necessari”, recorda FINDECHAGAS. “Durant molt de temps, hem sentit que estàvem ocults baix estimacions i números. Però som persones i volem fer-nos visibles com a tals davant les autoritats de salut en el món”.

Dades i estimacions actuals

  • Afecta més de 7 milions de persones.
  • 30.000 nous casos anuals.
  • Més de 12.000 morts anuals.
  • Més de 75 milions de persones estan en risc de contraure la infecció tant per via vectorial, congènita o oral, com per transfusió de sang i donació d'òrgans.
  • La malaltia és endèmica a 21 països de les Amèriques, dels quals l'Argentina, Bolívia, el Brazil, Colòmbia i Mèxic són els països amb més població afectada.
  • Respecte a les àrees considerades no endèmiques, la malaltia és present a tots els continents. Als Estats Units i a Espanya, s'hi concentra el major número de persones afectades.

Més informació