Recerca

La malària vivax pot ser greu o fins i tot mortal

Un estudi liderat per ISGlobal mostra que la gravetat i mortalitat causades per Plasmodium vivax són majors en dones embarassades i pacients amb infeccions cròniques

07.05.2014

Un estudi liderat per investigadors d'ISGlobal mostra que la malaltia causada per Plasmodium vivax pot ser greu, sobretot en dones embarassades i pacients amb altres infeccions. Publicat a la revista BMC Medicine, es tracta del primer estudi multicèntric enfocat en la caracterització clínica de malaltia greu causada per P. vivax i realitzat en dues zones geogràfiques molt diferents: l'Amazones (Brasil) i el Rajasthan (Índia).

En els últims anys, l'evidència a favor de la gravetat d'infeccions per vivax s'ha anat acumulant, tot i que tradicionalment aquest paràsit s'havia considerat relativament benigne. Els autors van decidir caracteritzar les complicacions clíniques de la infecció per P. vivax en dos centres de referència diferents (un al Brasil i un altre a l'Índia), usant per primera vegada un protocol comú i mètodes de diagnòstic molecular prou sensibles com per confirmar la infecció i excloure altres causes possibles. En l'estudi, la gravetat i mortalitat associades a la infecció per P. vivax van ser considerables i fins a 20 vegades més elevades en el Rajasthan que a l'Amazones Brasiler, segurament un reflex de condicions demogràfiques i socioeconòmiques diferents.

El Dr. Bassat, un dels autors líders i investigador d'ISGlobal, afirma "aquest estudi confirma la potencial gravetat associada a les infeccions per P. vivax i el risc elevat que poblacions especials, com les dones embarassades o els malalts crònics, tenen al infectar-se".

Aquest estudi forma part del treball de recerca del Consorci de Plasmodium vivax creat en 2007 gràcies al finançament de la Fundació Cellex. El Consorci, format per sis institucions de Papua Nova Guinea, Índia, Brasil, Colòmbia i coordinat pel Dr. Pedro Alonso, va néixer amb l'objectiu de millorar el coneixement sobre la malària per P. vivax.

Actualment, es calcula que al voltant de 2.500 milions d'individus estan exposats al Plasmodium vivax, el paràsit causant de la malària més estès geogràficament. És l'espècie predominant a l'Amèrica Llatina i en algunes regions d'Àsia i el Pacífic.

 

Més informació

Quién recuerda la malaria olvidada