Recerca, Anàlisi i Desenvolupament Global, Salut materna, infantil i reproductiva

ISGlobal i el Banc Mundial presenten l'informe ‘Desigualtats en les oportunitats i els resultats de salut de dones i nenes’

L'estudi considera prioritari universalitzar els serveis bàsics en salut materna i reproductiva amb un enfocament equitatiu per aconseguir els ODS

26.10.2016

Les oportunitats en salut materna i reproductiva de les dones i les nenes de l'Àfrica Subsahariana són escasses –la meitat d'elles no té accés a serveis bàsics–, i presenten una distribució desigual. Els nivells de cobertura baixos i poc equitatius generen una situació d'exclusió per a milions de dones que actualment no accedeixen als serveis de salut materna i reproductiva més bàsics. És una de les conclusions que es desprèn de l'informe que, aquest dimecres, han presentat conjuntament l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i el Banc Mundial durant la reunió de la junta de l'Aliança per a la Salut de la Mare, el Nounat i l’Infant (PMNCH per les seves sigles en anglès), a Maputo, Moçambic.

Sota el títol ‘Desigualtats en les oportunitats i els resultats de salut de dones i nenes. Un informe d'Àfrica Subsahariana’ es presenten els resultats i les conclusions d'un estudi efectuat amb les dades més actuals disponibles de 29 països de l’Àfrica subsahariana. Evidencia les desigualtats als països i a nivell regional pel que fa a l'accés a 15 oportunitats de salut analitzades en dones en edat reproductiva (de 15 a 49 anys). “En el nou marc de desenvolupament –els Objectius de Desenvolupament Sostenible o ODS–, la ineqüitat, és a dir les desigualtats injustes i evitables, és una qüestió transversal a tota l'agenda i per avançar és necessari aprofundir en la comprensió dels nivells i causes de la desigualtat”, explica Anna Lucas, coordinadora de la Iniciativa de Salut Materna, Infantil i Reproductiva de ISGlobal.

“L'ocupació de nous sistemes de mesura, com l'Índex d'Oportunitat Humana (IOH, o Human Opportunity Index, HOI, en anglès), permet analitzar aquesta qüestió des d'un nou angle. D'una banda, l’IOH analitza quantes oportunitats hi ha disponibles per a un determinat servei o indicador de salut i si es distribueixen de forma equitativa entre tots els grups de dones, i també permet determinar els principals factors que contribueixen a les desigualtats”, apunta Clara Pons, autora principal de l'estudi.

Segons l'informe, les oportunitats relacionades amb la salut materna –especialment el part atès per un professional– i reproductiva –contracepció– són les que presenten una ineqüitat més gran entre dones en edat fèrtil. La situació econòmica i circumstàncies associades, com el nivell educatiu o el lloc de residència, són les principals causes de desigualtat. Les dones pobres, amb baix nivell educatiu i que viuen en el mitjà rural són les més excloses.

D'altra banda, l'estudi analitza el grup d'adolescents (de 15 a 19 anys): “un col·lectiu altament vulnerable amb els pitjors resultats en relació a l'accés a serveis de salut reproductiva”. En aquest cas, els pitjors indicadors i la gran desigualtat s'associen principalment amb l'estat civil (estar casades) i, en un segon pla, a altres factors com el nivell econòmic i al fet d'estar treballant.

En la situació actual, quan les principals intervencions encara exclouen amplis grups de dones i nenes a l’Àfrica Subsahariana, per avançar, cal incorporar un enfocament d'universalització dels serveis essencials centrat en els grups més pobres de dones des de l'inici. D'altra banda, l'informe amplia l'evidència sobre la necessitat d'un enfocament multisectorial, ja que els factors que més contribueixen a les desigualtats en salut materna i reproductiva solen ser factors externs als sistemes de salut, com la pobresa, l'educació o el matrimoni infantil.

Més informació