Recerca

ISGlobal participa en les guies sobre cribatge i vacunació de malalties infeccioses en població migrant nouvinguda a Europa

Les guies publicades pel ECDC assessoren els Estats membres de la UE/EEE sobre el cribatge de malalties infeccioses prioritàries

03.01.2019

L'augment de la migració cap a i dins d'Europa en els últims anys ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar polítiques de migració, incloent polítiques de salut, de forma prioritària. El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) acaba de publicar les Guies de salut pública per al cribatge i vacunació de malalties infeccioses en migrants nouvinguts a la Unió Europea i l'Espai  Econòmic Europeu per, a partir de l'evidència científica, assessorar els estats membres de la UE/EEE sobre el cribatge d'una sèrie de malalties infeccioses prioritàries i ajudar-los a desenvolupar estratègies nacionals per a enfortir la prevenció d'aquestes malalties en les persones migrants. L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, ha coordinat un dels capítols inclosos en aquestes guies.

El document destaca que és probable que sigui eficaç i cost-efectiu realitzar el cribatge en els nens, adolescents i adults migrants per a detectar la tuberculosi activa i latent, el VIH, el virus de l'hepatitis B i C, la estrongiloidiasis i la esquistosomiasis. A més, afirma que existeix un clar benefici a inscriure a les persones migrants en els programes de vacunació. Les estratègies, però, seran condicionades a la  prevalença o incidència segons el cas de cada malaltia als països d'origen.

Les guies s'han desenvolupat usant la metodologia GRADE que permet realitzar declaracions basades en l'evidència, així com valorar o qualificar la fortalesa d'aquestes. La investigadora d’ISGlobal Ana Requena ha coordinat el capítol sobre estrongiloidiasis i esquistosomiasis, dues malalties tropicals desateses que tenen la peculiaritat de ser cròniques i asimptomàtiques en la major part de les persones, però que poden ser potencialment greus en determinades circumstàncies, a més de desconegudes per a la majoria dels professionals sanitaris. “Aquestes guies contribuiran, sens dubte, a promoure el cribatge i la vacunació de persones migrants en risc, en particular en aquestes dues malalties parasitàries”, ha declarat la investigadora d’ISGlobal.

La major part de les persones migrants estan sanes i no suposen cap amenaça per al país d'acollida. Tot i així, determinats subgrups –com els refugiats, les persones sol·licitants d'asil i aquelles en situació irregular– són especialment vulnerables a les malalties infeccioses i podrien tenir pitjors resultats en salut que la població autòctona.

ECDC

El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC), creat al 2005, és l'agència de la Unió Europea responsable de reforçar les defenses d'Europa contra les malalties infeccioses. La seva missió consisteix a identificar, avaluar i comunicar amenaces actuals i emergents per a la salut humana per causa de malalties infeccioses, així com a donar suport i ajudar a coordinar la preparació i capacitat de resposta dels països de la Unió Europea.