Anàlisi i Desenvolupament Global

Com millorar el benestar de les persones que viuen amb el VIH?

La revista Nature Communications publica una declaració de consens liderada per ISGlobal

19.07.2021
Foto: Annie Spratt / Unsplash

Els sistemes de salut poden adoptar una sèrie d'accions per a millorar el benestar a llarg termini de les persones que viuen amb VIH, segons detalla una declaració de consens publicada a la revista Nature Communications i que compta amb el suport de més de 60 organitzacions que proporcionen atenció a les persones que viuen amb VIH, o que les representen. Aquesta declaració busca guiar els actors globals, regionals, nacionals i locals en el desenvolupament i implementació d'una atenció sanitària integral i centrada en les persones, que garanteixi el millor desenllaç per a les persones que viuen amb VIH.

Des de la introducció de les teràpies antiretrovirals el 1996, les patologies i morts lligades a la sida s'han reduït de manera substancial. A finals del 2019, el 67% de les persones que vivien amb VIH havia començat el tractament antiretroviral (ART) i el 59% havia aconseguit la supressió viral. Però tot i comptar amb accés al tractament i aconseguir l'estat de supressió viral, les persones que viuen amb VIH sovint pateixen una menor qualitat de vida i benestar.

Sota la coordinació de Jeffrey V Lazarus, professor associat de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per la Fundació “la Caixa”, un equip multidisciplinari de 44 persones expertes en VIH va respondre una enquesta per a desenvolupar un consens sobre els problemes de salut que afecten les persones que viuen amb VIH i que podrien ser abordats pels sistemes de salut amb un enfocament centrat en les i els pacients. Els principals problemes que afecten la salut de les persones amb VIH inclouen la multimorbiditat (altres condicions de salut a més del VIH) i l'estigma i la discriminació, la qual cosa pot portar a depressió, aïllament social i barreres en l'accés a serveis de salut i suport. Molts d'aquests problemes no estan considerats en les estratègies o directrius de seguiment del VIH.

Les recomanacions de la declaració de consens inclouen un abordatge integral del benestar de les persones amb VIH mitjançant la lluita contra l'estigma i la discriminació relacionats amb el VIH en el context sanitari, i l'abordatge de la multimorbiditat com a part de les cures a llarg termini. Juntament amb l'estratègia del Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida (ONUSIDA/UNAIDS), aquesta declaració consensuada proposa una visió sobre la manera de transformar l'atenció al VIH en els pròxims anys.

Alhora que es continua treballant cap a la meta fonamental d'un accés universal i equitatiu al tractament antiretroviral, les i els autors argumenten que els sistemes de salut també han d'ampliar el focus d'atenció per a garantir que les persones amb VIH aconsegueixin el màxim estàndard de salut física i mental possible, més enllà de la simple supressió viral.

Les persones i organitzacions poden donar suport a la declaració de consens aquí.

Referència

Lazarus, J.V., Safreed-Harmon, K., Kamarulzaman, A. et al. Consensus statement on the role of health systems in advancing the long-term well-being of people living with HIV. Nat Commun 12, 4450 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24673-w