Publicador de continguts

Recerca

L'atenció a pacients d'infecció per VIH ha de centrar-se en el benestar a llarg termini

Una revisió exhaustiva sobre la infecció per VIH i un número especial sobre estratègies centrades en la persona subratllen l'urgència d'atendre les necessitats de salut de les persones que viuen amb VIH

16.10.2023
Foto: Camila Picchio (ISGlobal)

La infecció causada pel Virus de la Immunodeficiència Adquirida (VIH) s'ha convertit en una malaltia crònica i controlable. L'atenció ha de centrar-se ara en el benestar a llarg termini, l'atenció integral de múltiples malalties (multimorbiditat) i en mantenir una bona qualitat de vida per a les persones amb el VIH. Aquest és un dels missatges clau d'una revisió exhaustiva de la infecció per VIH realitzada per l'investigador d’ISGlobal Jeffrey V. Lazarus i els seus col·legues a la revista Nature Reviews Disease Primers. Aquestes revisions brinden una visió global d'una malaltia i constitueixen un valuós recurs per a estudiants, personal investigador i personal clínic que s'inicien en aquest camp.

Avenços, reptes i esperances en la lluita contra el VIH

"La lluita contra el VIH/SIDA ha recorregut un llarg camí, des d'una època de por i incertesa fins a una altra d'esperança i progrés", afirma Lazarus, cap del Grup de Recerca en Sistemes de Salut d'ISGlobal, centre impulsat per la Fundació "la Caixa". El desenvolupament de diagnòstics ràpids i teràpies antiretrovirals eficaces ha reduït significativament la mortalitat per VIH. La supressió viral mediada pel tractament no només es tradueix en una millor salut, sinó que també elimina la transmissió sexual del virus. Aquest progrés notable ha creat una comunitat cada vegada més gran de persones que poden fer una vida plena amb l'atenció mèdica i el suport adequats.

Ara bé, Lazarus i els seus col·legues destaquen tres missatges clau. En primer lloc, la necessitat de garantir que la prevenció i el tractament siguin disponibles, assequibles i accessibles per a tothom. En segon lloc, la necessitat de centrar-se en el benestar i la qualitat de vida a llarg termini d'aquests pacients. De fet, les persones que viuen amb el VIH tenen un risc més elevat de patir altres malalties, com ara trastorns neurocognitius, malalties pulmonars o afeccions cardiovasculars. El tercer missatge és que, per posar fi a l'epidèmia, cal continuar treballant per desenvolupar una vacuna eficaç i assequible, així com una cura funcional.

Avançar amb un enfocament centrat en la persona

En un número especial del Journal of the International AIDS Society (JIAS) editat per Lazarus i dues expertes, una sèrie d'articles evidenien que els sistemes sanitaris en els quals s'anteposen les necessitats, drets i preferències del pacient i la comunitat comporten una major adherència a l'atenció i uns millors resultats en relació amb el VIH. Aquests enfocaments centrats en les persones requereixen un compromís significatiu i sostingut entre les diferents parts interessades, estratègies dissenyades conjuntament i un canvi sistèmic per a abordar les desigualtats i eliminar les barreres en l'atenció.

"Els models d'atenció centrada en la persona per a les persones que viuen amb el VIH continuen sent escassos, però aquesta col·lecció d'articles demostra que els sistemes sanitaris poden treballar i estan treballant per a aconseguir més igualtat i confiança, centrant-se en els pacients, les famílies i les comunitats", afirma Lazarus.

Referències:

Bekker LG, Beyrer C, Mgodi N et al. HIV infection. Nature Reviews Disease Primers, 9, 42 (2023). Doi: 10.1038/s41572-023-00452-3.

Person‐centred approaches to address the health needs of people living with HIV and co-morbidities. Guest Editors: Jeffrey V. Lazarus, Georgina Caswell, Rena Janamnuaysook. JIAS. Volume 26, Issue S1.