Publicador de continguts

GERoNIMO

Generalized EMF research using novel methods. An integrated approach: from research to risk assessment and support to risk management

Durada
2014-2018
Coordinador
Elisabeth Cardis (ISGlobal)
Finançadors
Comissió Europea

"La població europea està cada vegada més exposada als nous agents físics i químics en el medi ambient, alguns dels quals poden ser perjudicials per a la salut. Entre aquests, els camps electromagnètics (EMF, són les sigles en anglès) són una de les més exteses, i la seva aplicació en les noves tecnologies segueix creixent, amb el desenvolupament i comercialització activa de noves aplicacions. Encara que hi ha certa preocupació tant entre el públic com els professionals de la salut pública sobre els possibles efectes en la salut relacionats amb els EMF, els resultats dels estudis realitzats fins a la data són inconsistents.

 • Els objectius generals d'aquest projecte són per tancar els buits en el coneixement sobre els camps electromagnètics i la salut i per reduïr les exposicions. Els objectius específics són els següents:
 • Comprendre millor els mecanismes dels possibles efectes dels EMF en la salut
 • Caracteritzar millor els nivells actuals i futurs d'exposició als EMF entre la població Europea
 • Promoure l'estat dels coneixements sobre els EMF i la salut
 • Millorar l'avaluació del risc per a la salut dels EMF
 • Reforçar el desenvolupament de polítiques i proposar mitjans no tecnològics per reduïr l'exposició als EMF.


El projecte GERoNiMO (Investigació Generalitzada sobre els EMF utilitzant mètodes innovadors) utilitza un enfocament integrat que reuneix investigadors de diferents disciplines, institucions de recerca i Estats membres per abordar qüestions clau identificades pels projectes europeus recents (com la Xarxa Europea d'Avaluació de Riscos de la Salut de l'Exposició als Camps Electromagnètics, EFHRAN) i els organismes internacionals (com l’Agenda Internacional de Projectes de Recerca sobre els EMF, de l'Organització Mundial de la Salut, OMS).

El projecte es basa en els recursos europeus existents (cohorts prospectius de gran escala, i estudis epidemiològics cas-control de poblacions diferents, les tècniques d'avaluació d'exposició, models mecanicistes i animals i la modelització de l'impacte sanitari), utilitzant, si és el cas, nous mètodes (incloent biologia de sistemes, i la integració de possibles marcadors biològics i instruments de valoració d'exposició innovadors en estudis epidemiològics) i xarxes d'experts existents per assolir aquests objectius. GERoNiMO , en particular, permetrà la investigació dels possibles efectes de l'exposició a ones de ràdio (RF) i camps de freqüència intermèdia (IF) – sol i en combinació amb altres exposicions ambientals - sobre els riscos de càncer, malalties neurodegeneratives, el comportament, els resultats reproductius i l’envelliment .

L'enfocament integrat d’aquest projecte multidisciplinari millorarà significativament la força, coherència, credibilitat i coordinació de la recerca europea sobre els EMF i la salut, reduïnt la fragmentació i millorant la incorporació de l'avaluació de riscos basada en l'evidència en el desenvolupament de polítiques de salut pública i la comunicació. Específicament, GERoNiMO donarà suport a la Unió Europea (UE) i els organismes nacionals de reglamentació mitjançant la millora de la fiabilitat de les dades de la investigació sobre els possibles efectes de l'exposició als EMF. També contribuirà a les activitats de gestió i comunicació de la UE, seguint l'exemple de les xarxes anteriors finançades per la UE (EMF-NET i EFHRAN).

El projecte està liderat per ISGlobal, i inclou 19 socis de 13 països:

 • ISGlobal, Espanya
 • iMinds, Bèlgica
 • Aarhus University, Dinamarca
 • Finnish Institute of Occupational Health, Finlàndia
 • University of Eastern Finland, Finlàndia
 • Association pour la recherche épidémiologique dans le cancer de l’enfant et de l’adolescent, França
 • Université Bordeaux 1, França
 • Orange, França
 • Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen, Alemanya
 • Gertner Institute for Epidemiology & Health Policy Research, Israel
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, Instituto di Elettronica e Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni IEIIT, Itàlia
 • Università degli Studi di Torino, Itàlia
 • Utrecht University, Països Baixos
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Noruega
 • Institute of Non-Ionising Radiation, Eslovènia
 • Foundation for Research on Information Technologies in Society, Suïssa
 • Swiss Tropical and Public Health Institute, Suïssa
 • Public Health England, Regne Unit
 • Schneider Children’s Medical Center Israel, Israel


Situació actual

GERoNiMO és un projecte de cinc anys que va començar l'1 de gener de 2014.

Suport financer

El suport financer per a l'estudi és proporcionat per la Unió Europea (acord de subvenció 603794) i fonts de finançament locals i nacionals.
 

Our Team

Investigador principal (IP)

Our Team

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families