Recerca

Explorant vies per reduir les morts infantils en països de renda baixa

Un sencillo algoritmo podría contribuir a reducir la elevada mortalidad de bebés y neonatos durante el mes siguiente al alta hospitalaria

14.12.2018
Foto: Marta Solano

A Moçambic, la probabilitat de morir en el primer mes després de sortir de l'hospital és elevada, particularment per a bebès menors de tres mesos d'edat, segons un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”, en col·laboració amb el Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM). L'estudi també mostra que un algoritme basat en senzills signes clínics és capaç d'identificar a aquells menors amb major risc de morir i que, per tant, podrien beneficiar-se d'un seguiment proactiu després de l'alta. La implementació d'aquests models podria contribuir a disminuir la mortalitat infantil en països de renda baixa.

En els últims 25 anys, hi ha hagut una reducció significativa, tot i que insuficient, en la mortalitat de nens i nenes menors de cinc anys (50% en comptes del 75% fixat pels objectius del mil·lenni). En països de renda baixa, els nens i nenes que surten de l'hospital tenen un major risc de morir durant les setmanes següents, independentment de la malaltia per la qual van estar ingressats, i s'estima que el risc de morir oscil·la entre el 3 i el 13% en el mes que segueix a l'alta. El repte, per tant, és poder identificar a aquells menors amb major risc, per poder-los seguir d'a prop després de l'alta i evitar així un nombre considerable de morts infantils.

L'equip investigador va realitzar un estudi retrospectiu analitzant dades de prop de 20.000 ingressos hospitalaris pediàtrics al llarg de gairebé 20 anys, a l'hospital distrital de Manhiça, una zona semi rural del sud de Moçambic on gairebé la meitat de la població és menor de 15 anys. Van determinar la mortalitat durant el primer, segon i tercer mes després de l'alta hospitalària, i van buscar indicadors per identificar a aquells menors amb major risc de morir després de l’alta.

“Aquest és el major estudi realitzat fins a la data per avaluar la mortalitat als tres mesos de l'alta hospitalària en una zona rural d'un país de baixos ingressos,” explica Lola Madrid, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l'estudi.

Els resultats mostren que la mortalitat mitjana després de l'alta és elevada (3,6%), amb la meitat de les morts ocorrent en els primers 30 dies. El risc és major en lactants menors de tres mesos i disminueix progressivament amb l'edat. L'estudi també identifica una sèrie de variables clíniques (malnutrició, diarrea, pneumònia clínica, etc.) que permeten identificar aquells nens amb major risc de morir. Usant totes o només algunes d'aquestes variables, l'equip va desenvolupar una sèrie de models predictius capaços d'identificar fins al 80% de menors en risc de morir després de l’alta. 

Els nens identificats podrien beneficiar-se d'un seguiment més proper en els primers 30 dies per part de personal sanitari de la comunitat, o rebre teràpies antimicrobianes de prevenció.  “Si aquests models simples basats en dades fàcils d'obtenir, com les que fem servir en aquest estudi, es validen en altres contextos, podrien representar una eina molt valuosa per salvar vides de nounats i bebès en països amb una alta càrrega de mortalitat infantil,” conclou Quique Bassat, investigador ICREA i coordinador de l'estudi.

Referència

Madrid L, Casellas A, Sacoor C, et al. Post-Discharge Mortality Prediction in Sub-Saharan Africa. Pediatrics. 2018. doi: 10.1542/peds.2018-0606.