Publicador de continguts

ETEC - Study of Extreme Temperature Effects in Catalonia

Durada
2009-2012
Coordinador
Xavier Basagaña Flores
El canvi climàtic no només augura un augment de la temperatura mitjana del planeta entre 1,1 i 6,4 º C per a l'any 2100, sinó també canvis en la freqüència d'esdeveniments climàtics extrems. Les variacions en les taxes de morbiditat i mortalitat s'han associat amb els canvis de temperatura. Els estudis internacionals han demostrat que la magnitud dels efectes de la temperatura sobre la mortalitat varia substancialment entre les diferents regions. Existeix la hipòtesi que aquesta variabilitat pot ser deguda no només a l'adaptació fisiològica, sinó també a les diferències en les adaptacions tecnològiques, les característiques sociodemogràfiques, el comportament i les característiques de protecció del paisatge urbà, entre d'altres. En conseqüència, les estimacions dels efectes de la temperatura en una regió no poden ser fàcilment extrapolables a altres regions i avaluacions locals són desitjables.

Objectius: 1) Avaluar l'associació entre la temperatura freda i calenta i per totes les causes i la mortalitat per causes específiques, 2) Identificar les subpoblacions especialment vulnerables a aquests efectes, 3) Estudiar la variació temporal i espacial dels efectes 4) Estudiar els factors determinants de les variacions temporals i espacials.

Material i mètodes: Totes les dades de mortalitat a Catalunya a partir de 1983 fins 2006 s'han obtingut del registre de mortalitat. Les dades meteorològiques es van obtenir de 69 estacions meteorològiques, i la temperatura de l'estació més propera es va assignar a cada defunció. Les dades socioeconòmiques es van obtenir a partir del cens.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null