Publicador de continguts

Recerca

Estudi sobre l'exposició a nano i microplàstics a través de l'aigua de consum de Barcelona

És millor consumir l'aigua d'aixeta si volem reduir l'exposició a nano/microplàtics?

Durada
Novembre 2021 - Octubre 2023
Coordinador
Cristina Villanueva (ISGlobal)
Finançadors
Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB – Agbar)

 

Els nano i microplàstics són partícules de plàstic de menys de 5 mm i 1 µm, respectivament, que, en no degradar-se, s'acumulen al medi ambient i són ingerides per molts organismes, inclòs l'ésser humà.

Encara no se sap si aquests contaminants emergents representen un risc substancial per a la salut humana. Un problema important a l'hora de determinar els riscos dels nano/microplàstics per a la salut humana és la manca d'informació sobre l‟exposició humana.

L'aigua de consum és una ruta d'exposició en humans, però pocs estudis han quantificat les concentracions de nano/microplàstics a les aigües de consum.

La hipòtesi d'aquest estudi és que l'aigua embotellada contribueix més que l'aigua d'aixeta a l'exposició a nano/microplàstics i additius plàstics. Durem a terme un estudi d'intervenció en el qual les persones voluntàries alternaran la font d'aigua de consum entre aigua de l'aixeta i aigua embotellada quatre vegades durant aproximadament vuit setmanes.

Durant el seguiment, les persones voluntàries recolliran diverses mostres de femta i orina, en què es mesuraran els nivells de nano/microplàstics i diferents additius, incloent ftalats, retardadors de flama polibromats i PFAS entre d'altres.

Els resultats que s'obtinguin d'aquest estudi permetran saber quin tipus d'aigua de consum és més adequada si volem reduir l'exposició a nano/microplàtics.

Si hi estàs interessat/da, contesta AQUEST BREU QÜESTIONARI.

Pressupost

98.000 euros
 

Our Team

Equip ISGlobal

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families