Publicador de continguts

Recerca, Resistència antimicrobiana

El projecte SAFE s’amplia a més regions del sud d’Europa en la seva segona edició

El consorci que l’impulsa cobreix Espanya, Itàlia i Portugal, que són els països europeus on l’aparició de resistències antimicrobianes és més preocupant

08.02.2021
Investigador d'ISGlobal al laboratori del Centre Ester Koplowitz

Cada vegada hi ha més evidències que la propera crisis sanitària estarà lligada als bacteris capaços d’eludir l’activitat dels tractaments actuals, és a dir bacteris resistents als antibiòtics. Amb la voluntat de sensibilitzar i de promoure el coneixement sobre el problema que això suposa per a la salut global, aquest 5 de febrer ha arrencat la segona edició del projecte SAFE (Superbug Awareness For Education), del qual se’n va fer un pilot el gener de 2020. És un projecte finançat per la xarxa europea EIT Health i coordinat per Clara Ballesté, des de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes d’ISGlobal, en col·laboració amb la Universitat de Barcelona (UB), la companyia farmacèutica Roche Diagnostics i la Universitat de Nàpols.

SAFE impulsa tallers d’Aprenentatge i Servei (ApS) per a estudiants universitaris i preuniversitaris d’educació secundària i batxillerat de països del sud d’Europa —la regió europea on la problemàtica de les resistències bacterianes és més greu. En aquesta nova edició, Portugal s’afegeix al consorci que Espanya i Itàlia ja integraven en la prova pilot. A més, se n’amplia el públic objectiu a estudiants, professorat, professionals de la salut i pacients, per tal d’impulsar el coneixement sobre malalties infeccioses a tots els pilars de la societat.

A través del mètode d’Aprenentatge i Servei, SAFE II oferirà un curs online a professorat d’educació primària i secundària, amb recursos divulgatius i de gamificació per promoure la transferència del coneixement sobre resistències antimicrobianes i, així, arribar a estudiants de tots els nivells educatius i comunitats, i fins i tot a la ciutadania. SAFE II també formarà a professionals de la salut en estratègies divulgatives per sensibilitzar la població general sobre les resistències antimicrobianes.

La inclusió d’Agències Nacionals basades en la microbiologia, organitzacions cíviques, entitats públiques i departaments educatius, a més del sector privat farmacèutic, són claus per assegurar la sostenibilitat del projecte SAFE i dels recursos que generi.

L'èxit de la prova pilot

Més de 60 estudiants preuniversitaris i 30 universitaris de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona van participar en la primera edició de SAFE, que va comptar amb un pressupost de 181.573 euros. També van fer-ho gairebé unes 116.000 persones de la població general, a través de tallers virtuals i campanyes de sensibilització en farmàcies de Barcelona durant la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús d’Antibiòtics i la Nit Europea de la Recerca. En l’àmbit universitari, el consorci va organitzar activitats d’empoderament d’estudiants com a agents pel canvi i la divulgació científica, i un concurs de creació de recursos divulgatius que va premiar les millors propostes amb una estada de pràctiques a l’empresa farmacèutica Roche Diagnostics SL.

Más de 60 estudiantes preuniversitarios y 30 universitarios de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona participaron en la primera edición de SAFE, que contó con un presupuesto de 181.573 euros. También lo hicieron cerca de 116.000 personas de la población general, a través de talleres virtuales y campañas de sensibilización en farmacias de Barcelona durante la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antibióticos y la Noche Europea de la Investigación. En el ámbito universitario, el consorcio organizó actividades de empoderamiento de estudiantes como agentes del cambio y la divulgación científica, y un concurso de creación de recursos divulgativos que premió las mejores propuestas con una estancia de prácticas a la empresa farmacéutica Roche Diagnostics, S.L.

Més informació

Blog del projecte SAFE: safeinitiative.eu

Entitats del consorci SAFE II

ISGlobal (coordinador) (ES), Universitat de Barcelona (ES), Università degli studi de Napoli Federico II (IT), Institut Català de la Salut (ES), Universtitat d'Oporto (PT), Institut de Desenvolupament Professional (IDP) (ES), Societat Espanyola de Microbiologia (SEM) (ES), Roche Diagnostics SL (ES), Universitat Complutense de Madrid (ES), i Escola Universitària Vasco da Gama (PT).

 

Membres del consorci del projecte SAFE en la trobada virtual que va marcar l'inici de la segona edició, divendres 5 de febrer de 2021.