Publicador de continguts

Recerca

La calor rècord de l’estiu de 2022 va causar més de 61.000 morts a Europa

Un análisis epidemiológico publicado en Nature Medicine estima que murieron un 63% más mujeres que hombres, con mayor incidencia en los países del Mediterráneo

10.07.2023
Foto: Luis Graterol / Unsplash.

L'estiu de 2022 va ser el més calorós mai registrat a Europa i va estar caracteritzat per una sèrie intensa d'onades de calor que van batre rècords de temperatura, sequera i incendis forestals. Si bé Eurostat, l'oficina estadística europea, ja va notificar un excés de mortalitat inusualment alt per a aquestes dates, fins ara no s'havia quantificat la fracció de la mortalitat atribuïble a la calor. Això precisament és el que ha fet un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”, en col·laboració amb l’Institut Nacional d'Investigació en Salut i Medicina de França (Inserm). L'anàlisi, publicat en la revista Nature Medicine, estima que entre el 30 de maig i el 4 de setembre de 2022 es van produir 61.672 morts atribuïbles a la calor.

L'equip investigador va obtenir dades de temperatura i mortalitat per al període 2015-2022 en 823 regions de 35 països europeus, la població total de les quals representa més de 543 milions de persones. Es van usar aquestes dades per a estimar models epidemiològics i predir la mortalitat atribuïble a les temperatures per a cada regió i setmana del període estival.

L'estiu de 2022 va ser una estació sense treva pel que fa a la calor. Els registres mostren que les temperatures van estar per sobre de la mitjana durant totes les setmanes del període estival. La major anomalia tèrmica es va registrar durant la canícula estival, de mitjan juliol a mitjan agost. Aquesta coincidència va magnificar, segons els investigadors, la mortalitat per calor, causant 38.881 morts entre l'11 de juliol i el 14 d'agost. Dins d'aquest període de poc més d'un mes es va produir una intensa onada de calor paneuropea, entre el 18 i el 24 de juliol, a la qual s'atribueixen un total d’11.637 morts.

Els països amb major mortalitat atribuïble a la calor

En termes absoluts el país amb major nombre de morts atribuïbles a la calor al llarg de tot l'estiu de 2022 va ser Itàlia, amb un total de 18.010 morts, seguit d'Espanya (11.324) i Alemanya (8.173).

Si s'ordenen les dades sobre la base de la taxa de mortalitat per calor, el país que encapçala la llista és Itàlia, amb 295 morts per milió, seguida de Grècia (280), Espanya (237) i Portugal (211). La mitjana europea es va estimar en 114 morts per milió.

D'altra banda, si s'atén únicament l'increment en la temperatura, el país que va registrar un valor més alt va ser França, amb +2,43 °C sobre els valoris mitjanes del període 1991-2020, seguit de Suïssa (+2,30 °C), Itàlia (+2,28 °C), Hongria (+2,13 °C) i Espanya (+2,11 °C).

Taula 1. Els 10 països europeus amb major taxa de mortalitat (morts per milió) atribuïble a la calor a l'estiu de 2022.

 

Sexe

Grup d’edat

País

Total

Dones

Homes

0-64

65-79

80+

Itàlia

295

379

211

21

244

3.290

Grècia

280

367

153

20

198

2.977

Espanya

237

295

181

21

222

3.273

Portugal

211

222

166

24

219

2.036

Bulgària

176

182

157

20

384

2.271

Croàcia

172

213

104

10

244

2.209

Malta

147

166

160

34

189

1.895

Lituània

128

99

138

34

199

1.334

Estònia

123

157

61

26

167

885

Romania

122

110

135

30

273

1.400

Europa

114

145

93

16

160

1.684

 

Taula 2. Els 10 països europeus amb major nombre de morts atribuïble a la calor a l'estiu de 2022.

País

Total

Dones

Homes

Itàlia

18.010

11.917

6.268

Espanya

11.324

7.190

4.250

Alemanya

8.173

3.925

2.771

França

4.807

2.424

2.584

Regne Unit

3.469

No disponible

No disponible

Grècia

3.092

2.076

822

Romania

2.455

1.130

1.323

Portugal

2.212

1.227

828

Bulgària

1.277

678

556

Polònia

763

559

259

Europa

61.672

35.406

21.667

En el següent enllaç es pot observar el detall de les estimacions de mortalitat per als 35 països analitzats.

63% més de morts relacionades amb la calor en dones

L'estudi va incloure una anàlisi per edat i sexe, mostrant un increment molt marcat de la mortalitat en els grups d'edat més avançada, i sobretot en les dones. Així, s'estima que es van produir 4.822 morts entre menors de 65 anys, 9.226 morts entre els 65 i els 79 anys, i 36.848 entre els majors de 79 anys.

Pel que fa a l'anàlisi per sexes, les dades apunten al fet que la mortalitat prematura atribuïble a la calor va ser un 63% superior en dones que en homes, amb un total de 35.406 defuncions prematures (145 morts per milió), enfront de les 21.667 estimades en homes (93 morts per milió). Aquesta major vulnerabilitat de les dones a la calor s'observa en el conjunt de la població i, sobretot, en majors de 80 anys, on la taxa de mortalitat és un 27% superior a la dels homes. En canvi, la taxa de mortalitat masculina és un 41% més elevada en menors de 65 anys, i un 13% major entre els 65 i els 79 anys.

Lliçons de l'onada de calor de 2003

Fins avui, l'estiu amb majors registres de mortalitat a Europa va ser el de l'any 2003, en el qual es va registrar un excés de mortalitat de més de 70,000 morts.

“L'estiu de 2003 va ser un fenomen excepcionalment rar, fins i tot quan es té en compte l'escalfament antropogènic observat fins llavors. Aquesta naturalesa excepcional va posar de manifest la falta de plans de prevenció i la fragilitat dels sistemes de salut per a fer front a emergències relacionades amb el clima, factors que en certa manera es van tractar de corregir en anys posteriors”, explica Joan Ballester Claramunt, primer autor de l'estudi i investigador d’ISGlobal que compta amb una beca del European Research Council (https://www.early-adapt.eu/).

“En canvi, les temperatures registrades en l'estiu de 2022 no poden considerar-se excepcionals, en el sentit que podien haver-se previst seguint la sèrie de temperatures dels anys precedents, i que mostren que durant l'última dècada l'escalfament s'ha accelerat”, afegeix Ballester.

“El fet que en l'estiu del 2022 morissin més de 61.600 persones a Europa per calor malgrat que, a diferència d'en 2003, molts països ja comptessin amb plans de prevenció actius, suggereix que les estratègies d'adaptació de les quals disposem en l'actualitat poden ser encara insuficients”, sosté Hicham Achebak, investigador de l’Inserm i d’ISGlobal i últim autor de l'estudi. “L'acceleració de l'escalfament observada en els últims deu anys subratlla la necessitat urgent de reavaluar i enfortir de manera substancial els plans de prevenció, posant especial atenció a les diferències entre països i regions europeus, així com a les bretxes d'edat i sexe, que actualment marquen les diferències en vulnerabilitat a la calor”, afegeix.

Europa és el continent que està experimentant un major escalfament, fins d'1 °C més que la mitjana global. Les estimacions realitzades per l'equip investigador apunten al fet que, en cas de no mediar una resposta adaptativa eficaç, el continent s'enfrontarà a una mitjana de més de 68.000 morts prematures cada estiu cap a 2030 i més de 94.000 cap a 2040.

Tabla 3. Mortalitat atribuïble a la calor a Catalunya durant l'estiu de 2022.

 

Projecte EARLY-ADAPT

L'estudi ha estat realitzat en el context del projecte EARLY-ADAPT (https://www.early-adapt.eu/), finançat pel European Research Council, i dirigit a estudiar com s'estan adaptant les poblacions als reptes de salut pública desencadenats pel canvi climàtic.

Referència

Joan Ballester, Marcos Quijal-Zamorano, Raúl Fernando Méndez Turrubiates, Ferran Pegenaute, Xavier Basagaña, Cathryn Tonne, Josep M. Antó, Hicham Achebak. Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022. Nature Medicine, 2023. 10.1038/s41591-023-02419-z