Publicador de continguts

Recerca

L'asma infantil s'associa amb nivells reduïts d'un enzim en sang

Un nou estudi revela una relació entre la creatina cinasa i l'asma infantil, i aporta proves experimentals que l'enzim pot estar directament implicat en la protecció contra la malaltia

08.09.2022
Foto: photo: Sharefaith / Pexels

L'asma infantil s'associa amb nivells baixos de creatina cinasa, segons un estudi amb més de 2.000 nens i nenes de vuit cohorts diferents. Gràcies a l'ús d'un model en ratolins, l'estudi co-liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació "la Caixa", també aporta evidència que l'enzim pot estar directament implicat en la protecció contra la malaltia en reduir la inflamació i la mucositat en vies respiratòries.

L'asma és la malaltia crònica més freqüent en els nens i nenes de tot el món. "Identificar molècules associades a l'asma pot ajudar-nos a entendre els mecanismes de la malaltia i a desenvolupar intervencions personalitzades, però pocs estudis fins avui han explorat múltiples proteïnes circulants en un nombre elevat de subjectes", explica Josep M. Antó, investigador d'ISGlobal i últim autor de l'estudi. 

L'equip liderat per Antó es va proposar identificar noves molècules associades a l'asma mitjançant una estratègia basada en diverses etapes i múltiples cohorts. En una primera etapa, van utilitzar dues cohorts del projecte MeDALL per a mesurar 46 proteïnes en mostres de sèrum d'unes 250 nenes i nens amb o sense asma. En la segona etapa, van utilitzar més de 1.500 mostres d'altres cinc cohorts de MeDALL per a analitzar les proteïnes seleccionades en l'etapa anterior. Finalment, en el marc d'una col·laboració internacional, van confirmar els resultats en la cohort independent de l'estudi Tucson TCRS. En total, es van incloure 2.264 nenes i nens de vuit cohorts.

La creatina cinasa (un enzim que intervé en la producció d'energia) va ser l'única proteïna que es va associar de manera consistent amb l'asma en les tres etapes: les i els nens amb asma tenien nivells més baixos de l'enzim circulant en sang, en comparació amb els controls. De fet, l'expressió del gen de la creatina cinasa també estava disminuïda en la sang dels subjectes amb asma.

Utilitzant un model experimental en el qual s'indueix l'asma en ratolins exposant-los a àcars de la pols domèstica, l'equip investigador va trobar que l'expressió de la creatina cinasa es reduïa en el pulmó dels ratolins exposats, i que la inflamació i la mucositat en vies respiratòries no es resolien quan es bloquejava la funció de l'enzim amb un inhibidor. "Els resultats en ratolins coincideixen amb les nostres troballes en nens i nenes, i donen suport a la idea que la creatina cinasa pot estar directament implicada en la protecció contra l'asma", afirma Stefano Guerra, primer autor de l'estudi.

No obstant això, els autors adverteixen que és necessari realitzar més estudis per a confirmar la causalitat entre els nivells baixos de creatina cinasa i l'asma en la infància i la vida adulta, per a comprendre els mecanismes implicats, i per a determinar si els nivells circulants de l'enzim prediuen el desenvolupament de la malaltia.

Referéncia

Guerra S, Ledford JG, Melén E. et al. Creatine Kinase is Decreased in Childhood Asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2022 Jul 23. doi: 10.1164/rccm.202010-3746O