Publicador de continguts

Efecto de la actividad física en la evolución de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Durada
2004-2005
Coordinador
Judith Garcia Aymerich
Finançadors
SEPAR 2004/136
FIS-ISCII PIO52292
Aquest projecte estudia l'efecte de l'activitat física en la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) mitjançant diverses anàlisis en el marc de dos estudis epidemiològics. El Copenhagen City Heart Study (CCMA) ha permès analitzar el paper de l'activitat física habitual en una cohort seleccionada a partir de la població general i amb mesures repetides d'activitat física, funció pulmonar, ingressos i mortalitat al llarg de 20 anys. L'estudi Caracterització fenotípica i evolució de la MPOC (PAC-COPD) inclou una mostra de 342 subjectes amb MPOC ben caracteritzats en estabilitat després del primer ingrés i en una segona visita, aprox 2 anys després, incloent acceleròmetre durant una setmana.

Els resultats mostren que l'activitat física té efectes beneficiosos per a la salut respiratòria, que inclouen la reducció del declivi de funció pulmonar i risc de desenvolupar MPOC, i la millora de l'evolució d'aquesta malaltia respecte a ingressos i mortalitat. Aquests efectes podrien explicar-se pels efectes observats en la capacitat de difusió, força muscular expiratòria, capacitat d'exercici i inflamació sistèmica.

Actualment s'estan estudiant altres aspectes de l'activitat física en pacients amb MPOC i la validesa dels diferents instruments per mesurar-la.  Qüestionari d'Activitat Física de Yale (YPAS) per a persones grans amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

  • ID#jdebatlle#
    ID#jdebatlle#
  • Josep M. Antó Boqué
    Josep M. Antó Boqué

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null