Publicador de continguts

DOREMI-Low dose research towards multidisciplinary integration

Durada
2009 - 2015
Coordinador
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), Prof. Sisko Salomaa (Finlàndia)
Finançadors
European Comission
Les radiacions ionitzants provenen de materials radioactius o de fonts de radiació. Poden ser naturals (raigs còsmics, radó procedent de la terra, ...) o artificials (raigs X, indústria nuclear, televisors en color, acceleradors de partícules, entre altres). L'objectiu de DoReMi (Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration http://www.doremi-noe.net/index.html) és promoure la integració sostenible de la recerca sobre els efectes de les baixes dosis i baixes taxes de dosi de radiació ionitzant a Europa per ajudar a la resolució efectiva de les qüestions polítiques clau identificades pel Grup d'Alt Nivell (High Level Expert Group-www.hleg.de).

DoReMi proporciona una eina operacional per facilitar el desenvolupament de la plataforma MELODI (Multidisciplinary European Low Dose Initiative, http://www.melodi-online.eu/doremi.html) que compta amb la participació dels principals organismes i programes nacionals de recerca que tenen un compromís a llarg termini amb la investigació dels riscos de baixes dosis de radiació ionitzant a Europa.ENSREG: European Nuclear Safety Regulators Group, ENEF: European Nuclear Energy Forum, EC: European Commission, WHO: World Health Organization, IAEA: International Atomic Energy Agency, NEA: Nuclear Energy Agency, DOE: Department Of Energy, NIRS: Nuclear Information and Resource Service.

http://www.melodi-online.eu/melodi_doc_2.pdf

Les activitats de DoReMi inclouen:

• un Programa Conjunt de Recerca (Joint Programme of Research) que abasta qüestions polítiques clau de la protecció radiològica i la salut pública (relació entre la dosi-resposta en el desenvolupament del càncer, susceptibilitat individual a baixes dosis de radiació ionitzant, efectes no relacionats amb el càncer), que proporcioni una visió general de les necessitats pel que fa a les infraestructures europees i que promogui les iniciatives multilaterals que condueixin a una millor utilització i desenvolupament de les infraestructures de recerca.

• un Programa Conjunt d'Integració (Joint Programme of Integration) dels diferents programes nacionals europeus de recerca per coordinar les necessitats europees a llarg termini.

• un Programa Conjunt per a la Difusió de l'Excel·lència (Joint Programme for the Spreading of Excellence), que abasta aspectes de divulgació, un programa europeu de formació i mobilitat de científics.

Una part considerable de DoReMi es dedicarà al Programa Conjunt de Recerca. El programa segueix un enfocament multidisciplinari, integrant la investigació i la modelització epidemiològica i biològica, i desenvolupant interaccions més àmplies amb les comunitats de biòlegs, toxicòlegs i epidemiòlegs

La participació del CREAL

• El CREAL (Barcelona) està liderant el grup transversal de treball epidemiològic de DoReMi i té un paper crucial en:

-La identificació de les principals cohorts europees epidemiològiques de persones exposades a dosis baixes i taxes de dosis baixes de radiacions ionitzants

-La formació de la radiació, l'epidemiologia ambiental i molecular, i

-El desenvolupament i la realització d'estudis integrats d'epidemiologia molecular destinades a respondre a les preguntes clau en la protecció radiològica.

• A partir de 2012, el CREAL està coordinant el projecte INT-Thyr, la tasca 6.9, dins del paquet de treball 6 de DoReMi sobre sensibilitats individuals. El projecte està dissenyat per investigar possibles biomarcadors de càncer de tiroide induït per la radiació. Les anàlisis moleculars es duran a terme amb mostres de les persones exposades durant la seva infància o adolescència a la radiació ionitzant a Bielorússia després de l'accident de Txernòbil i que més tard van desenvolupar càncer de tiroide. El projecte inclou tres institucions de recerca amb coneixements complementaris: el Helmholtz Zentrum München (HGMU, Alemanya) per a les anàlisis moleculars, la bielorussa Acadèmia de Medicina de Postgrau d'Educació (BelMAPO, Bielorússia), que s'encarrega del seguiment i el tractament de Txernòbil relacionat amb els càncers de tiroide relacionades amb pacients de Bielorússia, i el CREAL, que està coordinant el projecte, aportant els seus coneixements epidemiològics i dosimètrics, així com les anàlisis estadístiques de les dades. Els objectius específics del projecte són:

-Validar l'amplificació de la regió 7q11 i la sobreexpressió de clip2 com a biomarcadors de la radiació en una cohort de casos de càncer de tiroide a Bielorússia arran de l'accident de Txernòbil, i

-Estudiar la relació de dosi i l'edat d'aquests biomarcadors, avaluar els possibles efectes modificadors amb deficiència de iode i altres factors en aquesta relació i estimar la fracció atribuïble de casos induïdes per la radiació.

 

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

  • EILEEN PERNOT -
    EILEEN PERNOT -
  • ID#mdo#
    ID#mdo#

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null