Publicador de continguts

COVID-19: Com s’hauria de fer la tornada a l’escola?

Sèrie | COVID-19 i estratègia de resposta #7

29.04.2020

Aquest document forma part d'una sèrie de notes de debat que aborden preguntes fonamentals sobre la COVID-19 i les estratègies de resposta. Els treballs han estat elaborats sobre la base de la millor informació científica disponible i poden ser actualitzats a mesura que aquesta evolucioni.

Escrit per Jordi Sunyer, Research Professor i cap de el programa d'Infància i Medi Ambient d'ISGlobal, el document descriu com s'hauria de desenvolupar la tornada a l'escola, des dels riscos que podria comportar a com prevenir possibles contagis en els recintes escolars.

Tant un nen o nena com una persona adulta infectada poden contagiar el virus. La màxima intensitat de contagi és durant el període que va dels dos dies abans de presentar símptomes als vuit dies després de l'aparició dels símptomes. Però, en alguns casos, aquest període es pot estendre a més dies abans i a diverses setmanes després.

Entre el 25% i el 50% de les persones infectades no desenvolupen cap símptoma en cap moment. Malgrat el poc que se sap de la capacitat d'infecció dels subjectes asimptomàtics, se sospita que aquests, igual que els pacients amb pocs símptomes, generen una part notable dels contagis. En no saber que estan malalts, tenen més contacte amb menys precaucions que els malalts. La majoria de contagis tenen lloc per contacte proper (menys de dos metres) amb una persona portadora, o bé per contacte de les mans amb superfícies on està dipositat el virus.

El virus és a l'aire?

El virus es transmet mitjançant partícules de mida petita, d'entre 5 i 10 micròmetres. Diversos laboratoris han observat que aquestes partícules es mantenen suspeses a l'aire per períodes de diverses hores, i el virus continua sent contagiós en elles fins i tot més enllà de les tres hores. Això és molt rellevant per evitar el contagi en espais tancats amb poca ventilació. En espais oberts, hi ha evidències preliminars que mostren que, mentre un portador fa exercici físic pot desprendre més partícules contaminades que en repòs.

Es pot transmetre el nou coronavirus per l'aire dins d'una sala de treball o una aula?

En espais tancats, el coronavirus pot romandre a l'aire i ser infecciós durant diverses hores. Hi ha evidències que si un espai tancat no es ventila, la presència d'un portador pot infectar els que comparteixen aquest espai més enllà de la distància recomanada de dos metres.

Què se sap del nou coronavirus en la població infantil?

En nens i nenes (persones de menys de 18 anys) la malaltia de la COVID-19 és menys greu que en la població adulta. Relativament pocs nens i nenes han estat hospitalitzats, i símptomes com febre, tos o falta d'aire són menys freqüents en els menors que en les persones adultes. Tot i això, excepcionalment s'han reportat casos greus en la infància i algunes morts. Els nens i nenes amb COVID-19 poden no tenir febre o tos.

Com es poden detectar els nens i nenes portadors?

La població infantil (i la resta de personal escolar) que presenta símptomes gripals o catarrals, tos o febre no hauria de romandre al recinte escolar. Atès que una part dels contagis es produeix a partir de nens i nenes o persones adultes sense símptomes, només es podrien detectar les i els portadors amb test a partir de frotis nasofaringis o sang. No obstant això, s'haurien de repetir periòdicament i les raons de cost i factibilitat limiten la seva pràctica en aquests moments.

S'ha de mantenir el distanciament espacial i les conductes preventives quotidianes a l'escola?

Aquestes mesures segueixen sent importants per a totes les franges d'edat, ja que els pacients amb malalties menys greus i els que no tenen símptomes tenen un paper important en la transmissió de la malaltia. Per això, tant a l'aula com al pati, s'hauria de mantenir la distància espacial de dos metres de separació. Alhora, abans de l'entrada i sortida de l'aula i de pati, els nens i nenes haurien de rentar-se les mans amb aigua i sabó o preparats antisèptics apropiats.

Amb quina freqüència s'han de ventilar les aules?

S'haurien d'obrir les finestres per ventilar els espais tancats, com ara les aules, diverses vegades al dia.

Quina utilitat tenen les mascaretes?

Diversos estudis han establert que l'ús de màscares quirúrgiques podria prevenir la propagació dels coronavirus, per la qual cosa es recomanen per frenar la propagació del virus SARS-CoV-2. Especialment, redueixen l'emissió de virus per part de de les persones infectades, la qual cosa contribueix a reduir la transmissió per part dels portadors asimptomàtics o presimptomàtics.

Quina seria la millor estratègia al pati?

Per la possibilitat de contagi amb portadors, seria recomanable mantenir la separació de dos metres al pati. A causa de la dificultat de mantenir aquesta distància física durant l'esbarjo, seria recomanable reorganitzar adequadament la sortida al pati i la pràctica d'activitat física.

Quins aspectes propis dels col·legis s'haurien de considerar?

S'hauria d'atendre la diversitat per edat en l'aplicació dels aspectes anteriors. Semblen de molt difícil aplicació per als menors de sis anys. S'hauria de formar els escolars en conductes higièniques, ús de mascaretes i sobretot com mantenir les distàncies espacials sense crear actituds fòbiques.