COVID-19: Com s’hauria de fer la tornada a l’escola?

Sèrie | COVID-19 i estratègia de resposta #7

29/04/2020

Aquest document forma part d'una sèrie de notes de debat que aborden preguntes fonamentals sobre la COVID-19 i les estratègies de resposta. Els treballs han estat elaborats sobre la base de la millor informació científica disponible i poden ser actualitzats a mesura que aquesta evolucioni.

Escrit per Jordi Sunyer, Research Professor i cap de el programa d'Infància i Medi Ambient d'ISGlobal, el document descriu com s'hauria de desenvolupar la tornada a l'escola, des dels riscos que podria comportar a com prevenir possibles contagis en els recintes escolars.