Publicador de continguts

Contaminación atmosférica y aterosclerosis en la población de Hermes (REGICOR-AIR)

Durada
2007- 2009
Coordinador
Jordi Sunyer Deu
Finançadors
FIS/ISCII
Explorem la hipotètica relació entre el gruix de l'íntima-mitja carotídia (GIMC), sonogràfica determinat, i l'exposició acumulada a contaminació atmosfèrica. El GIMC és un marcador d'aterosclerosi subclínica (forta determinant de malalties cardiovasculars-ECV-). La contaminació atmosfèrica provoca inflamació sistèmica, típica d'aterosclerosi. Un estudi pilot (N. Künzli et al.) Va trobar associacions entre contaminació i GIMC en adults. També s'han observat efectes aterogènics de contaminació atmosfèrica en animals.

Aprofitem el primer estudi espanyol a gran escala, unes de les cohorts REGICOR (REGICOR-2000) (FIS PI020471), per investigar els perfils de risc cardiovascular en una mostra basada en població adulta (edat = 35 -79) (total N = 3 '000 per 2008). Els nombrosos dades de salut cardiovascular suposen un excel lent recurs per a verificar la hipòtesi de la contaminació atmosfèrica. La participació ha estat més gran del que s'esperava. Mesurem el GIMC a 2.036 participants en REGICOR-2000 (darrera visita Abril 2009), i caracteritzarem l'exposició a la contaminació atmosfèrica - especialment la relacionada amb el tràfic - serà modelada i assignada a cada subjecte utilitzant totes les mesures preses, mesurant el NO2 amb captadors passius a casa. Les mesures de NO2 a l'exterior són un marcador acceptat de contaminació relacionada amb el trànsit. Dades de zones de treball, habitatge i trajecte al treball estan ja disponibles i complementaran la caracterització de l'exposició (tardor 2009). S'esperen rebre les primeres anàlisis al novembre 2009.

L'aterosclerosi és la principal causa de morbiditat i mortalitat, i la contaminació atmosfèrica afecta diàriament a la majoria de població espanyola. Així, aquest projecte tindrà gran valor científic i rellevància per als legisladors europeus.

Our Team

Investigador principal (IP)

Equip ISGlobal

Altres projectes

Veure projectes passats

CHAI

Cardiovascular Health effects of Air pollution in Andhra Pradesh, India

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

ACTIVID

Impacte de la crisi sanitària de la COVID-19 en la Activitat Física i la Salut Mental a Espanya

REMEDHY

Researching Environments that Magnify Health Everyday

ELHNA

Exposiciones a contaminación lumínica y calor y neurodesarrollo en adolescentes. Código de proyecto: PI20/01695

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

RECETAS

Re-imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social Prescribing in Natural Spaces

CATALYSE

Climate Action To Advance HeaLthY Societies in Europe

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

TÀNIA

ParticipAció, tecNologia i convivèncIA per reduir el soroll a les places de Barcelona

null