Recerca

Gairebé 400 milions de persones al món podrien estar infectades pel paràsit intestinal 'Strongyloides stercoralis'

Les noves estimacions podran guiar campanyes per al control d'aquesta i altres helmintiasi transmeses pel sòl

23.04.2020
Larva de Strongyloides stercoralis

El nombre de persones infectades pel paràsit intestinalStrongyloides stercoralis pot ser fins a quatre vegades més gran que les estimacions actuals, segons un estudi liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació ”la Caixa”. L'estudi mostra que hi ha una correlació entre la prevalença de Strongyloides i la d'un altre cuc intestinal (anquilostoma). Aquestes noves estimacions ajudaran a preveure la demanda global d'ivermectina, un fàrmac cada vegada més utilitzat en el tractament de malalties tropicals desateses.

Els cucs intestinals representen un gran problema de salut pública, per la qual cosa l'OMS va fer el 2001 una crida per al seu control. De moment, la llista d'helmints transmesos pel sòl que són objecte de campanyes massives de control inclou a Ascaris lumbricoides,Trichuris trichiura, i els anquilostomas Necator americanus i Ancylostoma duodenale. Més recentment, el control efectiu de Strongyloides en nens i nenes en edat escolar es va incloure com a meta per al 2030.

Per a aconseguir aquesta meta, serà necessari tenir una millor estimació de la prevalença i distribució geogràfica de la infecció per Strongyloides i adaptar en conseqüència la producció d’ivermectina, el fàrmac que s’utilitza per a combatre-la. “El problema és que la informació sobre prevalença i morbiditat d’estrongiloidiasi és molt limitada, i això es deu la dificultat a l’hora de diagnosticar la infecció”, explica Alejandro Krolewiecki, coordinador de l'estudi. “Les estimacions actuals de trenta a cent milions de persones infectades es basen en informes que manquen d'evidència científica,” afegeix.

En aquest estudi, l'equip investigador es va basar en l'observació que anquilostoma i Strongyloides comparteixen característiques biològiques i epidemiològiques com la ruta d'infecció, factors de risc i edat de població afectada, així com una distribució geogràfica similar. Les i els autors van realitzar una revisió sistemàtica de literatura per a determinar un coeficient d'associació entre totes dues infeccions. L'anàlisi va incloure 119 articles publicats en els últims vint anys, que calculaven prevalença per a aquestes infeccions, ja sigui en població escolar o en la comunitat. En total, incloïen a gairebé 100,000 individus de cinc regions geogràfiques diferents.

Usant els coeficients de correlació obtinguts en l'estudi, l'equip estima que hi ha al voltant de 386 milions de persones infectades per S. stercoralis en el món, dels quals 22 milions serien nens i nenes en edat escolar. L'associació observada entre totes dues infeccions podria deure’s al fet que la falta d'instal·lacions sanitàries adequades és un factor de risc per a ambdues.

“Aquests resultats indiquen que podem usar la prevalença d’anquilostoma com a indicador per a estimar la càrrega global d'infeccions per S. stercoralis", comenta Helena Martí, investigadora d’ISGlobal que participa, juntament amb Krolewiecki, en un projecte liderat per ISGlobal per a estudiar l'eficàcia d'una combinació d’ivermectina i albendazol per al tractament i control d'helmints transmesos pel sòl, incloent Strongyloides.

Referència

Pedro E. Fleitas, Marina Travacio, Helena Martí-Soler, M. Eugenia Socías, Walter R. Lopez, Alejandro J. Krolewiecki. The Strongyloides stercoralis-hookworms association as a path to the estimation of the global burden of strongyloidiasis: A systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2020. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008184