Publicador de continguts

ARCH-Agenda for research on Chernobyl health: to develop of a strategic plan for research on the health consequences of Radiation from the Chernobyl Accident

Durada
2009-2010
Coordinador
IARC, France
Finançadors
European Comission
L'accident de Txernòbil va causar l'exposició més greu d'una població normal a la radiació ionitzant, a part de les bombes atòmiques al Japó. Al contrari del que va passar amb les bombes, l'impacte que l'accident de Txernòbil va tenir sobre la salut no ha estat estudiat en profunditat. En algunes àrees (per exemple, en el càncer de la tiroide), s'han realitzat estudis exhaustius i informatius, si bé, en altres àrees, el treball de recerca realitzat ha estat escàs.La validesa d'extrapolar les estimacions del risc de radiació basades principalment en estudis sobre exposicions a la bomba atòmica davant exposicions cròniques a dosis baixes rebudes a conseqüència de l'accident és un tema de controvèrsia però de summa importància per a la salut pública. Les preguntes estan relacionades amb l'elecció de models per al trasllat del risc entre poblacions projecció de riscos en el temps extrapolació de riscos derivats d'una taxa alta d'exposició externa a dosis baixes i exposicions a una taxa de dosis baixes derivades d'una barreja de radiació interna i externa. Les preguntes també abasten altres riscos no relacionats amb el càncer com la importància dels efectes no dirigits després de rebre nivells baixos de radiació.Txernòbil ocupa un lloc icònic en l'opinió pública. L'accident ens proporciona una oportunitat única de respondre a aquestes preguntes, aporta estudis d'autoritat necessaris per informar sobre el debat nuclear, i posa a prova noves hipòtesis sobre els efectes de la radiació i biologia / genètica en general. Atès el vast ventall d'estudis potencials, l'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un programa estratègic de recerca sobre les conseqüències que sobre la salut té l'exposició a la radiació de l'accident de Txernòbil.El modus operandi és la conjunció d'un grup multidisciplinari d'experts, des de l'interior i l'exterior dels estats més afectats, que tenen considerable experiència en el seguiment de les conseqüències de l'accident per a la salut. El grup està centrant els seus esforços a identificar i prioritzar (a curt i llarg termini) els estudis potencials, valorant la seva viabilitat, cost-efectivitat, i probabilitat d'èxit, amb vistes a la preparació d'un programa estratègic exhaustiu i raonat cara a futures investigacions . El programa estratègic de recerca serà donat a conèixer a la tardor de 2010. Les propostes detallades en àrees prioritàries de recerca a curt termini i ja preparades estan disponibles a la pàgina web (http://arch.iarc.fr/documents/index.php).

Our Team

Investigador principal (IP)

Altres projectes

Veure projectes passats

MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

HELIX

Novel tools for integrating early-life environmental exposures and child health across Europe

EGG/EAGLE

Early Genetics Growth/Early Genetics and Lifecourse Epidemiology

PACE

Pregnancy and Childhood Epigenetics

LIFECYCLE

Early-life stressors and LifeCycle health

OMEGA-NET

Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts

HARMONIC

Health effects of cArdiac fluoRoscopy and mOdern radIotherapy in paediatriCs

Mobilise-D

Connecting digital mobility assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement

EARLY-ADAPT

Signs of Early Adaptation to Climate Change

COVICAT

Cohorte Covid-19 en Cataluña

ATHLETE

Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation

CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

EUCAN-Connect

A federated FAIR platform enabling large-scale analysis of high-value cohort data connecting Europe and Canada in personalized health

OBERON

An integrative strategy of testing systems for identification of EDs related to metabolic disorders

EXPANSE

EXposome Powered tools for healthy living in urbAN SEttings

AURORA 2021

Actionable eUropean ROadmap for early-life health Risk Assessment of micro- and nanoplastics

ONES

Fine Particle Matter, Fetal Growth, and Neurodevelopment: Examining Critical Windows of Susceptibility

AIR-NB

Pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development

NutinBrain

The role of seafood and nut consumption on human neurodevelopment from pregnancy to adolescence

UrbanKids

Urban and social environment and childhood obesity – a natural moving2health experiment

iGenCO

In-Depth Genomics and Cross-Omics Analysis for Undiagnosed Rare Diseases on a User-Friendly Collaborative Platform

CityExposomeCat

An Exposome Approach to Urban Health: Individualized Environmental Exposure Assessment in an Adults Population Cohort Study (GCAT)

TwinAir

Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living

UBDPOLICY

The Urban Burden of Disease Estimation for POLICY Making

TOLIFE

Combining Artificial Intelligence and smart sensing TOward better management and improved quality of LIFE in chronic obstructive pulmonary disease

BWater

Drinking Water in Barcelona: Sustainability and Health Impact Assessment

intoDBP

Innovative Tools to Control Organic Matter and Disinfection Byproducts in Drinking Water

FINDOOR

FTIR spectroscopy for real-time detection of bacterial outbreaks and the rapid identification of pathogenic serotypes, relapsing infections and antibiotic resistance

OccRF-Health

Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields: From exposure assessment to study of health in workers and their offspring

EPHOR

Exposome Project for Health and Occupational Research

EXPONIT

Analysing and studying how night shift work affects workers' circadian rhythms and health

IHEN

International Human Exposome Network

B-Triage

Una prueba en el punto de atención para la estratificación del riesgo de los pacientes febriles basada en los niveles de sTREM-1

e-QuoL

e-health tools to promote Equality in Quality of Life for childhood to young adulthood cancer patients, survivors and their families

null