Recerca

Obrint camí per ampliar els usos de la ivermectina

Una revisió sistemàtica i metaanàlisi afegeix evidència sobre la seguretat de la ivermectina a dosis més elevades que les recomanades actualment

10.02.2020
Foto: Mx. Granger

Una revisió sistemática i metaanàlisi liderada per ISGlobal aporta evidència sobre la seguretat de la ivermectina a altes dosis. Aquesta informació és rellevant per a projectes que busquen utilitzar el fàrmac per al control de la sarna, els helmints transmesos pel sòl o la malària

La ivermectina és un fàrmac antihelmíntic clau que s'ha usat àmpliament en campanyes d'administració massiva per al control de l'oncocercosi i la filariosi limfàtica. El fàrmac té activitat contra una àmplia gamma de paràsits, com per exemple els cucs intestinals, els àcars que produeixen la sarna o fins i tot els mosquits que transmeten la malària. Per això hi ha un interès creixent a usar la ivermectina a dosis fixes i més elevades, en el marc de campanyes per a controlar aquestes malalties.

La ivermectina es prescriu actualment a dosis d'entre 150 i 400 µg/kg. “Per a altres aplicacions, com les helmintiasis o el control de la malària, necessitaríem utilitzar dosis més elevades,” explica Jose Muñoz, investigador d'ISGlobal i coautor de l'estudi. A més, l'administració de dosis fixes, en comptes de dosis segons el pes o l'alçada, facilitarien enormement la tasca de les campanyes d'administració massiva del fàrmac. De fet, Muñoz lidera STOP, un projecte europeu que busca provar la seguretat i l'eficàcia de la combinació d'ivermectina i albendazol a dosi fixa per a tractar les helmintiasis en nens i nenes.   

“L'objectiu d'aquest treball era fer una revisió sistemàtica dels estudis que han utilitzat dosis d'ivermectina altes per ajudar a obrir noves oportunitats d'ús per a aquest fàrmac,” afegeix Alejandro Krolewiecki, últim autor de l'estudi i integrant de l'equip de STOP. La metaanàlisi va incloure sis estudis corresponents a assajos clínic publicats per a diferents condicions, amb un total de gairebé 1.000 participants, incloent voluntaris sans.   

L'anàlisi mostra que el perfil de seguretat i els efectes adversos de la ivermectina no eren depenents de dosi. En altres paraules, la freqüència i la intensitat dels efectes adversos van ser similars en els grups que van rebre dosis per sobre o per sota dels 400 µg/kg. En un estudi, un petit nombre de voluntaris sans va rebre dosis de fins a 2.000 µg/kg (10 vegades la dosi recomanada). No obstant això, en un assaig sí que es van observar efectes oculars transitoris en pacients amb oncocercosi que van rebre dosis altes, la qual cosa pot ser un problema per a aquesta mena de pacients i és una crida a la prudència.

“Tot i estar limitada per un nombre petit d'estudis, la nostra revisió aporta evidència sobre la seguretat de la ivermectina a dosis de fins a 800 µg/kg,” conclou Krolewiecki. No obstant això, es necessiten més estudis per a avaluar la seguretat de la ivermectina a dosis elevades, particularment en dones embarassades i en nens o nenes que pesen menys de 15 kg.

Referència

Navarro M, Camprubi D, Requena-Mendea A et al. Safety of high-dose ivermectin: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2020.  pii: dkz524. doi: 10.1093/jac/dkz524.