Recerca, Salut materna, infantil i reproductiva

De què moren les persones en els països en vies de desenvolupament?

Publicat a The Lancet Global Health

01.08.2013

El dilluns 29 de juliol es va publicar a la revista The Lancet Global Health un article d'investigadors del CRESIB, centre de recerca d'ISGlobal, sobre el projecte CaDMIA, finançat per la Fundació Bill i Melinda Gates i l'Institut de Salut Carlos III. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un procediment alternatiu post-mortem menys invasiu que una autòpsia completa, per ajudar així a reduir la incertesa sobre les causes de mort en els països en vies de desenvolupament.

La realització d'autòpsies completes en països amb pocs recursos és problemàtica a causa, principalment, d'instal·lacions o recursos humans insuficients i l'aprehensió cultural o religiosa sobre la pràctica dels procediments post-mortem. En els últims anys s'ha proposat com a alternativa a l'autòpsia completa (AC) el concepte d'autòpsia mínimament invasiva (AMI). L'AMI produeix resultats fiables i comparables a l'AC en els països desenvolupats. Un avantatge addicional d'aquesta pràctica és la possibilitat de millorar la comprensió de com sorgeixen i es desenvolupen les malalties que necessiten mostres humanes per estudiar-les completament.

Tanmateix, l'AMI en la seva forma actual no és una tècnica factible en entorns d'escassos recursos. Cal definir i estandarditzar els procediments per dur a terme aquesta tècnica, que és un dels objectius principals del projecte CaDMIA. La confirmació que l'AMI és un mètode factible, vàlid i fiable per informar sobre la causa de la mort podria permetre la introducció de tècniques simplificades com una alternativa per complementar les autòpsies completes o els mètodes indirectes.

Més informació

Development of a post-mortem procedure to reduce the uncertainty regarding causes of death in developing countries