Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

Com podem fer front a l'epidèmia de grip en el context d'una pandèmia de coronavirus?

Sèrie | COVID-19 i estratègia de resposta #21

09.10.2020

Aquest document forma part d’una sèrie de notes per al debat que aborden preguntes fonamentals sobre la crisi de la COVID-19 i les estratègies de resposta. El treball es basa en la millor informació científica disponible en aquest moment i pot ser actualitzat quan aparegui informació nova.

Escrit per Anna Vilella (Hospital Clínic-ISGlobal), Gemina Santana (Hospital Clínic), Marta Tortajada (Hospital Clínic) i Antoni Trilla (Hospital Clínic-ISGlobal), aquest document aborda què pot passar quan aquest hivern (a l’hemisferi Nord) circulin simultàniament el virus de la COVID-19 i el de la grip, i què podem fer per evitar la grip i la coinfecció, i per alleugerir la tensió del sistema sanitari.

Aquest any, la situació amb què ens enfrontarem al virus de la grip serà totalment diferent a la d’altres anys. Ens trobem immersos en una segona onada de COVID-19, amb un sistema sanitari molt tensionat i amb els professionals sanitaris molt cansats. Una epidèmia de grip destacable i fins i tot moderada podria desbordar un sistema que ja està funcionant al límit, a més d’augmentar la morbiditat i mortalitat globals.

La COVID-19 presenta un quadre clínic molt similar al de la grip: febre, tos, malestar general, dolors musculars i algun altre símptoma més particular (com ara la pèrdua sobtada de l’olfacte o el gust). La simptomatologia és, en general, lleu, malgrat que el 15 % de pacients pot presentar complicacions que requereixen l’ingrés a l’hospital i el 5 %, complicacions més greus que requereixen l’ingrés en unitats de cures intensives. La mortalitat de la COVID-19 se situa al voltant de l’1 %, deu vegades més que la de la grip.

Algunes teories apunten que la circulació simultània de dos virus respiratoris comporta que un d’ells es desplaci. Per això, podria ser que prevalgués la llei del més fort i que el SARS-CoV-2 desplacés el virus de la grip. Fins ara no deixen de ser especulacions, que no sempre es compleixen. Per exemple, durant la pandèmia de grip de 2009 van circular de manera simultània dos virus de la grip, l’H1N1 i l’H3N2.

El panorama que se’ns presenta aquest any és incert: davant de dues infeccions víriques que tenen en comú l’òrgan diana (pulmó i vies respiratòries), que comparteixen els mateixos factors de risc de gravetat i complicacions, i que tenen la mateixa via de transmissió, què podem esperar d’aquest hivern que ens arriba?

Podem teoritzar i intentar extrapolar el que ha passat a l’hivern de l’hemisferi sud, però en cap cas no podem assegurar que es repeteixi la mateixa situació a l’hemisferi nord. Es podria repetir el patró i passar la temporada 2020-2021 sense una epidèmia gripal. Però no ens podem relaxar, hem d’estar preparats per al pitjor i no tenim gaire marge de maniobra.

El que sí que podem fer és analitzar diferents escenaris possibles.

Possibles escenaris per a l’hivern de 2020 a l’hemisferi nord

  1. Podria passar que el SARS-CoV-2 desplacés el virus de la grip i aquest últim no circulés.
  2. Podria passar que els dos virus circulessin de manera simultània, però que no hi hagués cap interacció entre tots dos més enllà d’un possible augment del nombre absolut de casos d’infecció respiratòria.
  3. Podria passar que els dos virus interaccionessin i aquesta interacció impliqués més morbiditat i mortalitat, a més de l’augment del nombre absolut de casos.
  4. Podria passar que el virus de la grip patís un canvi més gran (no detectat a l’hemisferi sud fins ara), amb la qual cosa la vacuna seria menys eficaç i, per tant, tindríem més grip en el context d’un nombre elevat de casos de COVID-19.
  5. Podria passar que les mesures de prevenció individual aplicades a la COVID-19 —distància, mans, mascareta— limitessin significativament la circulació dels dos virus o d’un dels dos preferentment, fins i tot en absència de mesures més dràstiques com el confinament.

Conclusions

  • El futur immediat és incert. No sabem com es comportarà el SARS-CoV-2 en temps de grip, ni el virus de la grip en temps de COVID-19.
  • Les mesures que estem aplicant per a la prevenció de la COVID-19 són eficaces també per prevenir la grip. Mascareta, distància i higiene de mans han de ser la nostra bandera per als propers mesos.
  • La coinfecció pels dos virus és poc probable, però és possible i pot incrementar el risc de complicacions i de mort.
  • Per evitar la grip, per evitar la coinfecció i per alleujar la tensió del sistema sanitari és molt important vacunar-se. Especialment, totes aquelles persones amb factors de risc —edats superiors a 60-65 anys, malalties de base i embarassades, entre d’altres— i altres col·lectius essencials que poden resultar transmissors de la grip, com ara el personal sanitari i el personal docent.
  • La vacuna de la grip no augmenta el risc d’infecció, complicacions o mort per COVID-19.