Publicador de continguts

Anàlisi i Desenvolupament Global

Com ha afectat la COVID-19 la lluita global contra la tuberculosi?

Sèrie | La COVID-19 i les altres pandèmies #44

09.06.2022

[Aquest document forma part d’una sèrie de notes de debat que aborden preguntes fonamentals sobre la crisi de la COVID-19 i les estratègies de resposta. Els treballs han estat elaborats sobre la base de la millor informació científica disponible i poden ser actualitzats a mesura que aquesta evolucioni.]

 

Escrit per Isabelle Munyangaju, Alberto García-Basteiro, Elisa López-Varela Anna Saura Lázaro (ISGlobal), el document aborda com la pandèmia de COVID-19 ha suposat una reculada notable en els programes de tuberculosi (TB) a tot el món, especialment als països d'ingressos mitjans i baixos (PIMB), que presenten la càrrega més elevada de la malaltia. Ha tingut repercussions en múltiples àmbits, com en el nombre de casos identificats i notificats, la incidència de la TB, la mortalitat i el finançament dels seus programes, particularment dels d'I+D. La inversió realitzada en la recerca de la COVID-19 va ser, el 2020, 113 vegades superior a la dedicada a la recerca de la TB.

Però, de la mateixa manera que la resposta a la COVID-19 s'ha beneficiat de les infraestructures i els recursos existents destinats a la TB, a mesura que progressem cap al control de la COVID-19, els PIMB poden modificar els programes de TB per integrar estratègies i serveis destinats a les dues malalties d'una manera sinèrgica. Totes dues infeccions són de naturalesa respiratòria i se'ls apliquen estratègies similars de prevenció i control sanitaris.

A més, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha estat recopilant estudis de casos de respostes innovadores que han resultat satisfactòries a l'hora de mitigar o revertir els impactes negatius de la pandèmia, a fi de proporcionar exemples als països afectats. Per exemple:

  • L'ús dels programes de vacunació contra la COVID-19 per al cribratge de la TB.
  • El manteniment de la vigilància en temps real per millorar la detecció de la TB.
  • Les intervencions digitals per reforçar el compliment terapèutic dels pacients i reduir les consultes en els centres sanitaris.

El document conclou que la TB necessita un compromís polític similar o superior al que s'ha observat amb la COVID-19.

 

CLICA AQUÍ PER ACCEDIR AL DOCUMENT COMPLET (en castellà) (640 K)