CREAL – Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

El Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) és una institució creada a finals de l'any 2005 amb la missió de promoure i desenvolupar recerca epidemiològica avançada sobre els factors ambientals que afecten a la salut, per tal de facilitar la prevenció i el control dels seus efectes perjudicials.

Programes de recerca

La recerca del CREAL es centra en 6 programes de recerca: Respiratori, Càncer, Infància, Contaminació atmosfèrica, Contaminació de l'aigua, Radiacions. A més, comptem amb altres projectes associats a la nostra recerca com són els de Bioestadística o els Educacionals

En línies generals, es tracta d'una investigació amb una finalitat molt pràctica, encaminada al desenvolupament de polítiques de protecció de la salut que permetin la disminució de les malalties i les discapacitats socials degudes a exposicions ambientals.

Compromís amb la salut pública

El CREAL es manté ferm en el paper de l'epidemiologia ambiental com una àrea científica de la salut pública i, com a tal, manifesta la voluntat i el compromís per col·laborar en els processos d'avaluació de riscos i la pràctica de la salut pública ambiental.

Tant en els països desenvolupats com en els que es troben en vies de desenvolupament, la salut pública ambiental encara afronta grans reptes per protegir les poblacions dels efectes d'agents físics, químics i biològics

Aquests reptes s'aconseguiran mitjançant projectes de recerca competitius, educació avançada i col·laboracions multidisciplinàries nacionals i internacionals.

Iniciativa conjunta

El CREAL és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Parc de Salut Mar de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Però, tot i la seva recent constitució,  aquest centre és l'hereu d'una trajectòria en recerca epidemiològica ambiental fomentada inicialment per la Unitat de Recerca Respiratòria i Ambiental (URRA) de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar (IMIM).

Per això, el personal investigador que hi  treballa té una llarga experiència en recerca i en assessorament de sistemes d'informació, avaluació de riscos ambientals i gestió de situacions de crisi, així com de formació en mètodes d'epidemiologia ambiental i gestió del coneixement.

Al llarg dels últims anys, l'aliança entre el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i la Fundació Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha desenvolupat amb èxit un innovador clúster d'investigació amb capacitat per abordar els reptes en el camp de la salut, incloses les malalties infeccioses i les malalties cròniques no comunicables, amb especial èmfasi en els determinants mediambientals. Aquesta aliança està evolucionant cap a una fusió de tots dos centres en un ISGlobal integrat.