ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

MCC-Spain

Web del projecte: http://www.mccspain.org/

Programes de recerca: MNT i medi ambient

 • Coordinador:
  Manolis Kogevinas (ISGlobal)
 • Finançadors:
  CIBERESP, FIS
MCC-Spain

Estudi multi-cas control poblacional, incloent tumors d'alta incidència a Espanya

Programes de recerca: MNT i medi ambient

Al 2008, el CIBERESP, en el marc de l'Acció Transversal en Càncer, proporciona els recursos per posar en marxa un estudi multicas-control poblacional (MCC-SPAIN) per investigar la influència de factors ambientals i la seva interacció amb factors genètics en tumors freqüents o amb característiques epidemiològiques peculiars al nostre país, en les quals els factors ambientals implicats no són prou coneguts.

Els tumors escollits són el càncer colorectal, el de mama, el gastroesofàgic i el de pròstata. Recentment s'ha afegit a l'estudi la leucèmia limfàtica crònica (LLC). El càncer colorectal s'ha seleccionat per la seva freqüència en ambdós sexes. El càncer gastroesofàgic ha estat escollit pel seu característic patró geogràfic i les hipòtesis ambientals suggerides. El càncer de pròstata s'ha seleccionat per la seva freqüència i el seu caràcter hormonal, compartint amb el càncer de mama les hipòtesis etiològiques sobre disrupció endocrina. L'estudi implica la recollida de dades a través d'una entrevista així com la recollida de diverses mostres biològiques. Els controls poblacionals s'escullen per llistats de centres d'atenció primària i es realitzen entrevistes en aquests centres.

L'estudi MCC-Spain està coordinat per Manolis Kogevinas (ISGlobal), Marina Pollan (ISCIII) i per un comitè coordinador amb la participació de representants de tots els nodes del CIBERESP on es recullen casos i controls de l'estudi.

Objectius

L'objectiu general de l'estudi és avaluar els factors ambientals i genètics associats amb càncer colorectal, de mama, d'estómac/esòfag i de pròstata.

Els objectius específics són:

 • Avaluar el risc de càncer de cada localització tumoral en relació a exposicions ambientals incloent contaminants de l'aigua potable (arsènic, nitrats, crom, subproductes de cloració), disruptors hormonals i altres contaminants orgànics persistents.
 • Avaluar el risc dels càncers en relació al consum d'estatines i analgèsics.
 • Avaluar el risc de càncer de mama i pròstata en relació a factors hormonals, infeccions i fenotips permanents (ràtio de dits 2d: 4d distància anogenital) relacionats amb exposicions ambientals en fases precoces de la vida.
 • Validar l'avaluació de l'exposició a agents químics ambientals mitjançant models d'exposició utilitzant biomarcadors d'exposició, informació individual i mesures d'exposició ambiental.
 • Avaluar, en una primera fase, una sèrie limitada de gens tant pel que fa a efectes principals com en relació a la seva interacció amb factors ambientals.
 • Emmagatzemar prou material biològic per a la seva utilització en el futur en estudis GWAS (Genome wide association studies) i altres.


En l'estudi participen investigadors del CIBERESP de 11 comunitats autonòmiques d'Espanya (Catalunya, Madrid, Astúries, Navarra, País Basc, Múrcia, Cantàbria, Andalusia, València, Castilla y Leon). Fins al mes de març del 2010 es van recollir informació i mostres biològiques d'aproximadament 1.600 controls poblacionals, 1.200 casos de còlon i recte, 750 de mama, 450 de pròstata, 150 d'estómac i també es va iniciar la recollida de casos de leucèmia.