Publicador de continguts

Recerca

L'exposició a camps electromagnètics d'alta freqüència a la feina no sembla associar-se amb més risc de tumors cerebrals

L'estudi INTEROCC estima l'exposició individual a camps electromagnètics en l'àmbit laboral

31.07.2018
Foto: Photo by Tim van der Kuip

Un estudi epidemiològic liderat per ISGlobal, centre impulsat per la Fundació Bancària ”la Caixa”, i que es troba entre els més amplis realitzats fins ara, no ha observat associacions clares entre l'exposició ocupacional a camps electromagnètics (CEM) d'alta freqüència i el risc de glioma o meningioma. Tot i això, els resultats subratllen la necessitat de seguir investigant sobre les radiofreqüències (RF) i el desenvolupament de tumors, així com les possibles interaccions amb altres freqüències o amb substàncies químiques.

Els camps electromagnètics d'alta freqüència són una forma de radiació no ionitzant i comprenen freqüències intermèdies (3kHz-10MHz) i radiofreqüències (10MHz-300 GHz). A partir de la base d’evidència experimental i epidemiològica limitada, l'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC) de l'OMS, els va classificar com possibles carcinògens per a les persones, però pocs estudis recents han proporcionat més informació sobre l'exposició durant la feina. “Aquest és el estudi més grans sobre tumors i exposició a freqüències intermèdies i radiofreqüències realitzat fins ara”, explica Elisabeth Cardis, cap del Programa de Radiació d’ISGlobal i coordinadora de l'estudi. 

L'equip investigador va desenvolupar una ‘matriu de fonts d'exposició’ basada en mesures obtingudes de la literatura per a les fonts de camps electromagnètics reportades pels participants a l'estudi. Amb aquesta eina i amb dades individuals detallades, van estimar l'exposició individual a freqüències intermèdies i radiofreqüències en el treball, i la possible associació amb el risc de glioma o meningioma, dos dels tumors més freqüents en adults. L'estudi INTEROCC, realitzat en el marc d’INTERPHONE i amb suport del projecte europeu  GERoNIMO, va incloure 2.054 casos de glioma, 1.924 de meningioma i 5.601 controls de set països. Les ocupacions exposades a camps electromagnètics inclouen treballar amb o prop de radars, antenes de telecomunicació, diagnòstic i tractament mèdic i forns microones, entre d’altres.

Malgrat les millores importants en la manera d'estimar l'exposició, aquest ampli estudi cas-control no proporciona evidència clara per a una associació entre exposició acumulada a freqüències intermèdies i radiofreqüències i risc de glioma o meningioma. No obstant això, el nombre de participants exposats va ser baix: solament un 10% estava exposat a radiofreqüències i menys de l’1% estava exposat a freqüències intermèdies, la qual cosa limita el poder estadístic per trobar associacions, si és que existeixen. 

“La nostra estratègia per estimar l'exposició individual suposa una millora important respecte els esforços previs per estimar els riscos d'exposició a camps electromagnètics d'alta freqüència. Encara que no trobem una associació positiva, observem una indicació de més risc en el grup amb exposició recent a la radiofreqüència, la qual cosa indica que és necessària més recerca”, explica el primer autor i investigador d’ISGlobal, Javier Vila. “També necessitem investigar possibles interaccions amb altres freqüències o amb químics”, assenyala Cardis.

Referència

Vila J, Turner MC, Gracia-Lavedan E, Figuerola J, et al. Occupational exposure to high-frequency electromagnetic fields and brain tumor risk in the INTEROCC study: An individualized assessment approach. Environ Int. 2018 Jul 8;119:353-365. doi: 10.1016/j.envint.2018.06.038