Recerca

ISGlobal coordinarà un projecte per trobar noves biomolècules derivades de microalgues marines amb activitat anti-bacteriana

La Comissió Europea, a través del programa Horizon2020, finançarà el projecte, en el qual participaran institucions de nou països diferents

09.03.2015

La Comissió Europea finançarà un projecte que té com a objectiu trobar noves biomolècules derivades de microalgues marines amb activitat anti-biofilms bacterians i fúngics. El projecte europeu s'inscriu en la convocatòria Blue Growth, del programa Horizon2020, que busca explotar el potencial dels mars en general i descobrir noves biomolècules marines en particular. El projecte, que arrencarà oficialment l'1 d'abril, serà coordinat per la Dra. Sara M. Soto d'ISGlobal i en ell participaran 15 institucions públiques i privades de nou països diferents i treballaran més de 50 persones. El pressupost atorgat és de més de set milions d'euros, per quatre anys.

L'objectiu del projecte, anomenat NOMORFILM, és trobar molècules aïllades de microalgues que tinguin activitat contra bacteris que formen biofilms i utilitzar aquestes molècules en la manufactura de pròtesis. El projecte preveu analitzar més de 4.000 espècies de microalgues per detectar nous compostos amb activitat contra bacteris en ambdós estats (planctònic i biofilm), provar l'eficàcia d'aquests compostos en models animals, i sintetitzar aquestes molècules a partir de cultius de microalgues que imitin ecosistemes aquàtics naturals. Les molècules amb major potencial industrial seran incorporades a nanopartícules per al seu ús en la manufactura de pròtesis, en col·laboració amb diverses petites i mitjanes indústries (PIMES) participants dedicades a la manufactura i distribució de pròtesis.

Els biofilms són comunitats de bacteris que creixen sobre una superfície inert o un teixit viu, i és la forma habitual de creixement dels bacteris en la naturalesa. Són especialment rellevants en infeccions associades a implants i catèters, sobretot perquè els bacteris en estat de biofilm són més resistents a l'acció dels antibiòtics. Aquest problema pot conduir a un rebuig de l'implant, que ha de ser remplaçat, amb un cost calculat d'entre 50.000 i 90.000 € per episodi. Amb l'envelliment de la població europea, el nombre de pròtesis i, per tant el cost associat a la contaminació de les mateixes, serà cada vegada més gran. En conseqüència, la recerca de nous agents antimicrobians que siguin eficaços contra bacteris, sobretot en estat de biofilm, és una prioritat a la clínica.