¿Quieres participar en el proyecto #AiguaBCN y conocer la calidad del agua de tu casa?

Vols participar al projecte #AiguaBCN i saber quina és la qualitat de l’aigua de l’aixeta a casa teva?

22.7.2020
AiguaBCN Yv
Foto: LuAnn Hunt /Unsplash

[Autores: Cristina Villanueva, coordinadora d’AiguaBCN, i Paula Redondo, tècnica d’investigació del projecte]

L’aigua de l’aixeta pot contenir contaminants emergents que no s’eliminen con el tractament habitual o que es generen durant els processos de tractament de l’aigua potable. Les exposicions prolongades a baixes concentracions d’aquest còctel de contaminants s’han associat a malalties no transmissibles com el càncer, o també a l’envelliment.

Els subproductes de desinfecció (DBPs per les sigles en anglès) són productes secundaris no desitjats derivats de la desinfecció de l’aigua potable. Consisteixen en centenars de productes químics, però n’hi ha alguns que són particularment abundants en l’aigua potable, com ara els trihalometans (THMs) i els àcids haloacètics (HAAs), el clorat i el clorit. A banda dels DBPs, la qualitat de l’aigua de l’aixeta està amenaçada per l’ús creixent d’una àmplia gamma de compostos químics artificials presents en productes de cura personal i de consum, que poden acabar al cicle de l’aigua. Inclouen substàncies perfluorades (PFASs), bisfenol A (BPA) i nonilfenol (NP).

El projecte AiguaBCN construirà un mapa amb les concentracions dels contaminants emergents presents a l’aigua de consum de Barcelona i servirà per estudiar-ne els efectes sobre la salut.

La Directiva Europea d’Aigües de Consum fixa els criteris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà a Europa, però la presència d’aquests productes químics a l’aigua potable encara no és objecte de regulació. La Directiva Europea revisada sobre aigua potable els inclourà per al control rutinari a degut a la seva rellevància per a la salut i la possible aparició en l’aigua de l’aixeta.

Tot i que la població està exposada a una varietat de productes químics de l’aigua de l’aixeta que s’ha demostrat que estan relacionats amb una gamma de malalties no transmissibles, no es coneix la magnitud de l’exposició a través de l’aigua de l’aixeta. És per això, que el projecte AiguaBCN:

  • Mesurarà aquests contaminants emergents a l’aigua potable de la ciutat de Barcelona i crearà un mapa de concentracions. Per fer-ho, agafarà mostres d’aigua de l’aixeta de 42 llars (una per codi postal) de forma que quedi representada la geografia de la ciutat.
  • Quantificarà la contribució de l’aigua potable a la dosi interna de PFASs i HAAs recollint mostres d’orina de 42 voluntaris residents als punts de mostreig d’aigua de l’aixeta.
  • Avaluarà la neurotoxicitat de l’aigua de l’aixeta mitjançant assajos in vitro i quantificarà la contribució de PFASs, BPA, NP, HAAs, clorat i clorit a la neurotoxicitat in vitro de mostres d’aigua potable.

Aquest projecte està finançat per l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació ”la Caixa” (Pla de Ciència de Barcelona), i està coordinat per ISGlobal juntament amb l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC) i la Universitat Rovira i Virgili. També compta amb la col·laboració de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i el Centre d’Investigació Ambiental d’Helmholtz (UFZ), Alemanya.

Si vols participar com a voluntari al projecte AiguaBCN:

  1. Et demanarem respondre aquest breu qüestionari per avaluar si ets elegible per a l’estudi (per exemple, per saber quina aigua beus habitualment).
  2. Quedarem un dia per anar a casa teva a recollir una mostra d’aigua de l’aixeta, una mostra d’orina per mesurar contaminants emergents, i respondre un petit qüestionari.

La confidencialitat de les teves dades estarà garantida en tot moment.

Pots trobar més informació a www.isglobal.org/-/aiguabcn o ens pots escriure a aigua.bcn@isglobal.org.