Publicador de continguts
javax.portlet.title.customblogportlet_WAR_customblogportlet (Blog Health is Global)

Els disruptors endocrins: què són i com ens afecten?

11.10.2023

Els disruptors endocrins són substàncies químiques capaces d'interferir en el sistema endocrí i afectar la nostra salut.

[Aquest text va ser originalment escrit per Alicia Abellán l'any 2020 i ha estat actualitzat a l'octubre de 2023 per la investigadora Nuria Güil]

 

Què són els disruptors endocrins o EDCs?

Al nostre cos trobem hormones, que són molècules encarregades de la senyalització i comunicació entre cèl·lules i òrgans. Són essencials per al correcte funcionament de nombroses funcions corporals. Els disruptors endocrins (o EDCs, per les sigles en anglès) són substàncies químiques capaces d'imitar l'acció de les nostres hormones naturals. També poden bloquejar els receptors hormonals de les cèl·lules, de manera que impedeixen l'acció normal de les hormones. Això provoca una disrupció (alteració) en el sistema endocrí.

Els disruptors endocrins són substàncies químiques capaces d'imitar l'acció de les nostres hormones naturals

On es troben?

La llista de disruptors endocrins és llarga i es troben en molts productes d'ús quotidià. S’han detectat més d’un miler de substàncies químiques amb aquesta capacitat disruptora. Segons la seva estructura molecular i la font d'exposició trobem els següents grups principals:

 • Metalls pesants, com ara el mercuri, el cadmi, el plom o l'arsènic. Es troben en el medi ambient i s'acumulen en molts animals que consumim, sobretot en peixos depredadors com la tonyina, el peix espasa o el tauró, així com en els mol·luscos i crustacis.
 • Plaguicides. Els de llegat tòxic, com el DDT, que encara que va ser prohibit en els anys 70 persisteix en l'ecosistema i s'acumula en el greix dels animals, des d'on passa a la cadena alimentària humana. I els plaguicides actuals, com els insecticides organofosforats, molt usats.
 • Substàncies per/polifluoroalquiladas o PFAS, també conegudes com a “químics eterns” per la seva llarga durada en el medi ambient (fins a milers d'anys). Per les seves propietats fisicoquímiques, les PFAS són grans repel·lents de l'aigua i l'oli, i resisteixen temperatures extremes. És el motiu pel qual es troben en materials per envasar menjar, en paelles i olles antiadherents, en productes de neteja, i fins i tot s'han arribat a trobar recentment en palletes de paper i bambú suposadament biodegradables.
 • Retardants flama. Són substàncies agregades en la fabricació de mobles, plàstics, tèxtils i equips electrònics, per a fer-los menys inflamables. Aquests químics poden migrar a l'ambient i acumular-se en la pols i aire dels espais interiors.
 • Fenols. Hi trobem els bisfenols, com el famós bisfenol A (BPA), utilitzat àmpliament en el revestiment de llaunes metàl·liques de menjar i begudes, ampolles i tuppers de plàstic. També hi ha els parabens que es troben en infinitat de productes cosmètics d'ús diari; i el triclosan, utilitzat en productes d'higiene, com ara pastes de dents, gels hidroalcohòlics o desodorants. Finalment, les benzofenones, utilitzades com a filtre de raigs UV en la majoria de les cremes solars i en maquillatge.
 • Ftalats. Àmpliament utilitzats en cosmètica, perfums, pintures, i en la fabricació d'envasos de plàstic. Escalfar envasos amb menjar promou la migració dels ftalats als aliments, i s'ha evidenciat que menjar fora de casa, i sobretot menjar ràpid, incrementa els nivells de ftalats en el cos.

Degut a la seva gran presència en el nostre dia a dia, l’exposició a disruptors endocrins és estesa i contínua. Estudis en grans poblacions han arribat a detectar molts d’aquests químics en mostres biològiques de més del 95% dels participants.

Estudis en grans poblacions han arribat a detectar molts d’aquests químics en mostres biològiques de més del 95% dels participants

Com hi estem exposats?

Hem vist que, sense adonar-nos-en, aquests químics són presents en el nostre dia a dia. Hi estem exposats de forma contínua, tot i que en dosis baixes. Poden entrar al nostre cos a través del contacte directe amb la pell, a través de la dieta, o respirant. Tenen la capacitat de creuar la placenta i conseqüentment arribar al fetus. També es troben a la llet materna. Alguns disruptors endocrins, els anomenats persistents, com certs pesticides, poden romandre al nostre cos fins a deu anys. Altres, els no persistents, com els parabens o bisfenols, romanen d’entre poques hores fins a dies dins el cos.

 

Com afecten a la nostra salut els disruptors endocrins?

Els disruptors endocrins són capaços d’interferir en el correcte funcionament no només del sistema endocrí sinó d’altres sistemes i funcions corporals essencials. Per tant, depenent de la seva estructura, podrien tenir efectes adversos per exemple en la salut respiratòria, cardiovascular, metabòlica, cognitiva, reproductiva o fins i tot en el desenvolupament, des de l’etapa prenatal fins l’edat adulta.

Encara desconeixem la totalitat dels efectes sobre la salut de la major part d’aquests compostos. Diversos estudis en animals i en humans els han associat a l’augment de certs tipus de càncer, obesitat, infertilitat, diabetis, síndrome metabòlica, asma i problemes de neurodesenvolupament. Per això, l'impacte econòmic només a la Unió Europea s'estima que supera els 160 mil milions d'euros anuals.

L'impacte econòmic dels disruptors endocrins només a la Unió Europea s'estima que supera els 160 mil milions d'euros anuals

Hi ha poblacions més vulnerables?

Donada la seva capacitat de creuar la placenta i estar presents a la llet materna, els fetus i els nadons lactants poden estar exposats als disruptors endocrins. Aquesta exposició en aquests determinats moments és d’especial importància ja que són etapes crucials del desenvolupament. En aquest període, el cos és especialment vulnerable als efectes d’exposicions ambientals com serien els disruptors endocrins. Alteracions en aquestes etapes poden per tant, pertorbar el correcte desenvolupament de l’organisme i tenir efectes en la salut a llarg termini.

Principals limitacions per estudiar els seus efectes en la salut

Una característica destacable dels disruptors endocrins és la seva capacitat de no seguir els patrons habituals de dosi-resposta. És a dir, no sempre dosis més altes poden significar majors efectes. Aquesta característica s’anomena patró dosi-resposta “no monotònic”.

Alguns estudis han detectat efectes més potents a dosis baixes que, quan augmenten, desapareixen. A més, en el nostre dia a dia estem exposats no només a un sol disruptor endocrí sinó a un gran nombre de contaminants. Encara no hi ha coneixement suficient de com aquestes múltiples exposicions interaccionen dins el cos i poden conjuntament afectar a la salut.

No existeix un consens sobre la regulació dels disruptors endocrins

Actualment no existeix un consens a nivell mundial sobre la regulació dels disruptors endocrins. Donades les seves propietats particulars de toxicitat i la diversitat d’aquestes entre els diferents químics, és molt difícil l’establiment d’un llindar segur d’exposició. A Europa, la regulació d’aquests compostos ha estat en el punt de mira durant els darrers anys a pesar de la pressió de la indústria. La Comissió Europea els ha reconegut com a substàncies potencialment perilloses per a la salut i ha demanat elaborar un estudi exhaustiu per tal de millorar les regulacions en els propers anys i minimitzar l’exposició humana i ambiental als disruptors endocrins.

Actualment, no existeix un consens a nivell mundial sobre la regulació dels disruptors endocrins. Donades les seves propietats particulars de toxicitat i la diversitat d’aquestes entre els diferents químics, és molt difícil l’establiment d’un llindar segur d’exposició

I nosaltres, què hi podem fer?

No ens hem d’alarmar. La nostra salut no només depèn de l’exposició a disruptors endocrins. Cal mantenir un estil de vida saludable, amb una dieta equilibrada, realitzant activitat física i evitant hàbits nocius com el tabaquisme.

No ens hem d’alarmar. La nostra salut no només depèn de l’exposició a disruptors endocrins. Cal mantenir un estil de vida saludable

Addicionalment, com a consumidors, podem ser conscients d’allò que comprem i utilitzem. Podem fer petits canvis en el nostre dia a dia per reduir la nostra exposició als disruptors endocrins, com ara:

 • Evitar escalfar el menjar en carmanyoles de plàstic i optar per les de vidre o ceràmica.
 • Ventilar i netejar bé els interiors de la pols.
 • Usar paelles i olles de ceràmica, ferro colat o acer inoxidable que no continguin revestiment antiadherent.
 • Utilitzar ampolles d’acer inoxidable o de vidre.
 • Evitar els cosmètics que contenen aquests químics (optar pels lliures de parabens, benzofenones, triclosan i ftalats).
 • Reduir la ingesta de menjar processat i enllaunat.
 • Limitar el consum de prodcutes d'origen animal.
 • Comprar fruita i verdura ecològica i de proximitat, i rentar-les molt bé.