Publicador de continguts

Recerca

L’exposició a plastificants en l’embaràs s’associa amb mesures volumètriques menors en el cervell i menor quocient intel·lectual en la infància

Un estudi publicat en Molecular Psychiatry aporta noves evidències sobre els possibles efectes dels ftalats en el desenvolupament cerebral

28.09.2023

Els nens i nenes les mares de les quals van tenir una major exposició a uns certs ftalats durant l'embaràs tendeixen a mostrar una menor matèria grisa total en els seus cervells als 10 anys. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi liderat per la NYU Grossman School of Medicine i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", i publicat en Molecular Psychiatry .

L'estudi també va descobrir que l'exposició materna a plastificants durant l'embaràs s'associa amb un menor quocient intel·lectual als 14 anys , la qual cosa confirma els resultats de dos estudis previs sobre aquesta qüestió. A més, l'equip investigador va observar que aquesta relació entre l'exposició a uns certs ftalats i un menor quocient intel·lectual infantil està parcialment influïda pels volums totals de matèria grisa . En altres paraules: l'exposició a plastificants abans del naixement podria conduir a un menor volum total de matèria grisa en la infància, la qual cosa al seu torn podria estar relacionada amb un menor quocient intel·lectual.

Finalment, els resultats van mostrar una associació entre l'exposició gestacional a plastificants i menors volums de matèria blanca en les nenes .

Ftalats, un grup de substàncies químiques preocupants

Els ftalats són un grup de substàncies químiques que s'utilitzen de manera ubiqua com a plastificants i dissolvents en una àmplia gamma de productes comercials, com a productes de cura personal, envasos d'aliments o sòls de vinil. Estudis anteriors han demostrat que determinats ftalats estan associats a una funció cognitiva, un desenvolupament social i unes habilitats motores menys òptims, així com a problemes de comportament en la infància.

Per a aportar noves proves, les i els autors van utilitzar dades de 775 parelles mare-fill de Generation R , una cohort de neuroimatge pediàtrica amb seu a Rotterdam (Països Baixos). L'exposició a ftalats de les mares es va avaluar mitjançant mostres d'orina recollides durant l'embaràs. Atès que els ftalats són difícils de detectar a causa de la seva ràpida descomposició en el cos humà, l'anàlisi de les mostres es va centrar en la detecció de metabòlits de ftalats, els productes de descomposició generats a conseqüència de la presència de ftalats.

Es van prendre mesures volumètriques del cervell dels nens i nenes mitjançant ressonàncies magnètiques a l'edat de 10 anys. Finalment, es va avaluar el coeficient intel·lectual mitjançant proves estàndard realitzades quan tenien 14 anys.

Ftalats i matèries grisa i blanca

L'anàlisi estadística va revelar una associació entre majors concentracions gestacionals de ftalat monoetílic (mEP) i menors volums totals de matèria grisa als 10 anys, tant en nens com en nenes . El mEP és un metabòlit, o producte de descomposició, del ftalat dietílic, un compost utilitzat per a fer els plàstics més flexibles i en productes cosmètics.

Les concentracions maternes més elevades en orina durant l'embaràs d'àcid monoisobutilftàlic (mIBP), un metabòlit del diisobutilftalat (DIBP), es van associar amb una menor mida de la substància blanca només en les nenes . El DIBP també s'utilitza com a plastificant.

La substància grisa és el teixit que conté la major part dels cossos cel·lulars neuronals del cervell i ens ajuda a processar la informació i governar els nostres músculs. Aquesta part del cervell és essencial en la nostra capacitat per a aprendre i retenir informació, parlar, moure'ns o processar sensacions i percepcions.

Al seu torn, la substància blanca és un teixit cerebral que actua com a xarxa de comunicació entre les diferents zones de substància grisa i entre el nostre cervell i la resta del cos.

Ftalats i quocient intel·lectual en l'adolescència

En 2020 i 2021, l'estudi Generation R va informar que les concentracions urinàries prenatals maternes de ftalats es van associar amb un menor quocient intel·lectual no verbal a l'edat de 6 anys . Després de demostrar que l'associació persisteix als 14 anys , l'equip científic afirma que "l'impacte de l'exposició als ftalats en el cervell i la cognició infantil continua en l'adolescència".

El nou estudi estima que el 18% de l'efecte total de l'exposició a ftalats en l'embaràs sobre el quocient intel·lectual infantil podria explicar-se per canvis en els volums de matèria grisa tant en nens com en nenes. En les nenes, es va observar que l'associació entre l'exposició gestacional a mIBP i un menor quocient intel·lectual es devia a una menor grandària de la substància blanca cerebralen una proporció del 76%.

Petites diferències a nivell individual

"Encara que les diferències observades en les mesures volumètriques i en les puntuacions de quocient intel·lectual van ser petites a nivell individual, és el panorama general el que ofereix motius de preocupació per l'exposició generalitzada als ftalats i l'escassa regulació, la qual cosa comporta un alt impacte en la salut pública", afirma Mònica Guxens , investigadora d’ISGlobal i última autora de l'estudi.

"A la llum de les evidències científiques sobre els seus efectes en la salut, països com els EUA o regions com la UE han augmentat les regulacions d'aquestes substàncies ubiqües. No obstant això, l'ús de nous compostos per a substituir als regulats fa que persisteixi l'impacte global de l'exposició prenatal als ftalats", afirma Akhgar Ghassabian, investigadora de la Facultat de Medicina de la NYU.

Referència

Ghassabian A, van den Dries M, Trasande L, Lamballais S, Spaan S, Martinez-Moral MP, Kannan K, Jaddoe VWV, Engel SM, Pronk A, White T, Tiemeier H, Guxens M. Prenatal exposure to common plasticizers: a longitudinal study on phthalates, brain volumetric measures, and IQ in youth. Mol Psychiatry. 2023 Aug 29. doi: 10.1038/s41380-023-02225-6. Epub ahead of print. PMID: 37644173.